Vad är en båtsman?

Båtsman (däcksförman) – förman på däcksavdelningen på större handelsfartyg.

Vad gjorde en båtsman?

Under cirka 300 år var det båtsmännen som utgjorde besättningarna på flottans skepp. De var en del av det så kallade indelningsverket och ersattes av de värnpliktiga sjömännen i början av 1900-talet.

Var båtsman?

Båtsman eller kronobåtsman var en militär som i det svenska indelningsverket tilldelades örlogsflottan för tjänstgöring ombord, och som för sitt uppehälle tilldelades ett båtsmanstorp.

Var soldaterna i socknen?

1. Topografiska/geografiska: Om man vet i vilken socken personen bodde när han var indelt soldat eller båtsman, slår man upp socknen i registret till Grill. Där får man en hänvisning till del och sida.

Vad är en båtsman? – Related Questions

Hur många soldater har vi i Sverige?

Totalt finns alltså drygt 54 900 kvinnor och män i Försvarsmakten.

Vad var ett soldattorp för något?

Soldattorp, även kallat knekttorp eller (soldat)boställe var i Sverige och Finland ett torp som byggts åt och användes av en indelt soldat i det ständiga knektehållet (indelningsverket) från 1680-talets början till år 1901 då allmänna värnplikten tog över.

Hur stort var ett soldattorp?

Enligt reglerna skulle torpet hålla en viss standard och vara likvärdiga i hela riket. Det vanligaste måttet på ett torp var 12 alnars längd, 8 alnar bredd, vilket var ungefär 7,1 x 4,8 meter eller cirka 35 m2 samt 9 fots höjd. Torpet skulle byggas med 2 fönster samt med en spis- och bakugn. Både fähus och lada ingick.

Var en soldat korsord?

soldat i sammansättningar
  • milissoldat, livvaktssoldat, marinkårssoldat, barnsoldat, legosoldat, hemvärnssoldat, fallskärmssoldat, soldatutbildning, soldattorp, frälsningssoldat.
  • soldatmässig, veteransoldat, gerillasoldat, repsoldat, kavallerisoldat, frontsoldat, kommandosoldat, elitsoldat, kommandosoldater, fotsoldat.

Vem styrde i socken?

Socken: Ett administrativt område bestående av flera intilliggande byar och tätorter. Socknen hade en sockenkyrka, styrdes av sockenstämman, och var en slags föregångare till dagens kommuner. Stift: Kyrklig administrativ region som leds av en biskop.

Var viss soldat förr?

Soldatnamnet var vanligen förknippat med soldattorpet och följde med till efterträdaren. En avskedad soldat använde oftast inte längre namnet. Detta innebar också att även om den förste soldaten som fick ett soldatnamn efter en egenskap kanske hade denna, var det ju långt ifrån säkert att efterträdaren också hade den.

Hur var de Karolinska soldaterna klädda?

Karoliner, av Carolus, den latiniserade formen av namnet Karl, var soldaterna inom den svenska armén som tjänade under kungarna Karl XI och Karl XII under Sveriges tid som stormakt. I regel var de klädda i blå rockar med gult foder, uppvikta nedtill.

Var sover soldaterna?

Soldaterna går i ett stationssystem där de får lära sig mer om hygien, att göra upp eld och rena vatten, bygga vindskydd som går att sova i och vad man har för rättigheter om man blir tagen som krigsfånge.

Hur långt marscherade Karolinerna?

Marschens förlopp. Den 28 december bröt trupperna upp från Haltdalen och tog sig över till gårdarna ovanför Floren kapell i Tydal, en sträcka på nästan 30 kilometer. På grund av det kalla vädret dog cirka 200 man på fjället.

Hur många karoliner stupade?

Totalt dog ca 3 700 man, varav 3 000 på fjället. Till detta skall läggas alla de men och handikapp som överlevande ådrog sig. Civilbefolkningen både i Jämtland och Trøndelag led också kraftigt i många år efter detta fälttåg på grund av brist på mat och sjukdom.

När dog den sista Karolinen?

Karl XII stupade under belägringen av Fredrikshalds fästning i november 1718. Stenfelt återvände hem ett halvår senare efter att ha blivit svårt sårad.

Hur många soldater stred på den ryska sidan?

Det ryska reguljära kavalleriet bestod inför huvuddrabbningen av omkring 14 600 dragoner. Av de ryska trupperna befann sig omkring 60 bataljoner, omkring 27 000 man, och artilleriet inom det befästa lägret.

Hur många svenskar dog i stora nordiska kriget?

Förutom de territoriella förlusterna innebar stora nordiska kriget en ofattbar katastrof för det svenska samhället. Antalet stupade har beräknats till 200 000. Stora delar av riket förhärjades av fienden, och åren 1710-1712 drabbades Sverige även av pest med uppskattningsvis 100 000 dödsoffer.

När hörde Sverige till Ryssland?

Då Finska kriget avslutades genom freden i Fredrikshamn 17 september 1809 avträdde Sverige Finland till Ryssland.

När ägde Sverige Ryssland?

Karl X Gustavs ryska krig
Ägde rum Juli 1656 – 21 Juni 1661 Plats Till större delen i Livland och Finland Resultat Status quo ante bellum
Stridande
SverigeRyssland
Befälhavare och ledare

Vilka länder har Sverige varit i krig med?

Svenska krig 1521-1814
Kallas för:Pågick: Krig mot:
Befrielsekriget1521 – 1523Danmark
Grevefejden1534 – 1536Lübeck
Stora ryska kriget1554 – 1557Ryssland
Nordiska sjuårskriget1563 – 1570Danmark, Lübeck, Polen

Author

    Leave a Comment