Når skal man bruke varsellys?

Du skal bruke varsellys når du står stille eller beveger deg vesentlig saktere enn det som er forventet på et visst sted. Hvis bilen står i veikanten ved en ulykke eller lignende må du også huske varseltrekanten.

Hva er varsellys?

Varsellys (på folkemunne ofte kalt blålys) er blinkende lamper som brukes på utrykningskjøretøyer. Før i tiden, var roterende blå varsellys på taket det mest vanlige for ambulanser, brannbiler og politibiler. I dag består hovedsakelig varselslys på utrykningskjøretøy av blå LED-dioder.

Hva betyr de ulike varsellampene?

Gule eller oransje varsellamper betyr at du kan kjøre til verksted selv. Grønne eller blå lamper er vanligvis varsler på bilens aktive funksjoner som fjernlys eller cruise control. Rød lampe lyser – du må stoppe og foreta deg noe med én gang. Gul/oransje lampe lyser – dreier seg om ting som kan vente litt.

Kan man kjøre med varsellampe?

NAF skriver at dersom varsellampene lyser rødt, må du stanse umiddelbart. Lyser de oransje, kan du kjøre til verkstedet. Oransje som for eksempel viser «lite drivstoff igjen», eller «tid for service», gir beskjed om at man skal være oppmerksom og sjekke. Det betyr som regel at du kan kjøre videre.

Når skal man bruke varsellys? – Related Questions

Hva betyr gul varsellampe?

Gule eller oransje varsellamper:

Gule eller oransje lamper forteller som oftest om en driftsstatus som ikke er like kritisk, men som kan utvikle seg til alvorlige problemer. Som regel kan du kjøre til et verksted for nærmere undersøkelser.

Er det lov å kjøre uten lys på dagtid?

I Norge er det påbudt at godkjent kjørelys, fjernlys eller nærlys alltid er tent under kjøring. Dette betyr at du må kjøre med lys om dagen. På dagtid er lysets oppgave først og fremst å gjøre deg mer synlig for andre trafikanter.

Kan man kjøre med ett lys på bilen?

Å kjøre med bare ett lys er trafikkfarlig, særlig på veier som ikke har veibelysning. Forholdene på stedet er avgjørende for hvordan UP reagerer når de tar bilister som kjører med ett lys. – Alt etter alvorlighetsgraden gir vi muntlig eller skriftlig pålegg, eller forelegg.

Kan jeg kjøre med gul motorlampe?

En gul eller oransje motorfeil varsellampe betyr at det er noe feil i bilens motor. Ser du en gul motorlampe som lyser i dashbordet på bilen betyr det at noe er feil med motoren og at bilen bør innom et verksted.

Er det forsvarlig å kjøre dersom bremselyset ikke virker?

Er det forsvarlig å kjøre når bremselysene ikke virker? Nei, det er ikke forsvarlig. Feilen kan være en sikring som er røket eller en lyspære som ikke virker.

Er det lov å kjøre uten blinklys?

Det mange kanskje ikke tenker over, er at manglende blinklysbruk kan bøtelegges. Fra 1. januar kom det nye bøtesatser for forseelser i trafikken, og blir du nå tatt for å ha slurvet med å bruke blinklys, blir det forenklede forelegget på 2.750 blanke kroner.

Er det lov med varsellys?

3. Motorvogn som under arbeid på veg nyttes i strid med bestemmelsene i trafikkreglene (jf. vegtrafikkloven § 11), eller som nyttes på en slik måte at den kan være til særlig fare for annen trafikk, skal ha minst en varsellykt som gir blinkende gult lys til alle sider.

Er det lov å kjøre på fortauet?

§ 4.

Det er forbudt å kjøre på fortau eller gangveg. Andre kjørende enn syklende må ikke bruke sykkelveg eller sykkelfelt. Syklende må bare bruke sykkelfelt på høyre side av vegen. Liten elektrisk motorvogn kan likevel bruke sykkelveg og sykkelfelt.

Er det lov å stoppe i rundkjøring?

Du har vikeplikt for trafikanter som er i rundkjøringen, og du må vise tydelig at du vil vike. Det gjør du ved å sette ned farten i god tid og eventuelt stanse før vikelinja. Du har også vikeplikt hvis du skal skifte kjørefelt inne i rundkjøringen.

Når skal du begynne å blinke?

Blink tidlig – og ofte

– Riktig plassering inn mot rundkjøring og i kryss er viktig, også er det en grunn til at bilen er utstyrt med blinklys. Du bør sette på dette 5-8 sekunder før du tar av.

Skal man blinke når man skal rett frem i rundkjøring?

Skal man rett fram, blinker man til høyre når man skal ut. OBS plassering. Se illustrasjonene. Fart inn mot rundkjøringen, plassering i kjørebanen og bruk av blinklys er viktig for at øvrige trafikanter skal kunne oppfatte hva du har tenkt å gjøre, og hvor du har tenkt deg.

Skal man blinke når man kjører inn i rundkjøring?

Trafikkreglene sier videre at det skal gis tegn til høyre i god tid før man kjører inn i en rundkjøring hvis man skal ta første vei til høyre. Inne i rundkjøringen skal blinklyset på når bilen er på høyde med siste utkjøring før man skal ut. I tillegg skal det gis tegn ved feltskifte.

Hvordan vet man at man har vikeplikt fra høyre?

Kjøretøy som møter et vikepliktskilt, har vikeplikt for kjøretøy på kryssende vei(er) Dersom krysset ikke er skiltregulert, har kjøretøy vikeplikt for kjøretøy som kommer fra høyre («høyreregelen»)

Hvem har vikeplikt i et kryss?

I vegkryss hvor det ikke er innført andre regler, gjelder trafikkreglenes bestemmelser om vikeplikt for trafikk fra høyre. Slike kryss kalles høyreregulerte. Høyreregelen gjelder i de fleste kryss i byer og tettsteder i Norge (Elvestad et al., 1991; Statens vegvesen, 2012).

Skal man blinke til venstre?

Tar man utgangspunkt i regelen og avstand (fem til åtte sekunder før), skal blinklyset brukes på tilnærmet samme måte her som i andre kryss og avkjøringer. 📌 Skal du til venstre, er det hensiktsmessig å blinke til venstre på vei inn mot rundkjøringen. Dette for å tydelig vise retning, og for å unngå misforståelser.

Skal man blinke når man rygger?

Du bør rygge inn på den minst trafikkerte vegen, og ryggingen bør ikke være til sjenanse for f. eks. beborere. Kjør forbi vegen du skal rygge inn på, sjekk innvendig spegl for å forvisse deg om at ingen biler ligger bak (du har vikeplikt for disse når du rygger), og blink inn vegen når du rygger.

Author

    Leave a Comment