Når bør man bestille EU-kontroll?

Bilene skalEUkontroll annethvert år fra de er fire år gamle. Flere verksteder, blant annet NAF, sender gjerne ut påminnelse ca. tre måneder før fristen. Da er det mange av oss som kaster oss rundt og bestiller time, slik at vi vet at vi rekker fristen og ikke får problemer med kjøreforbud.

Hvilke biler trenger ikke EU-kontroll?

Bevaringsverdige veteranbiler over 50 år trenger heller ingen EU-godkjenning, ifølge Lovdata. Fram til 2016 gjaldt fritaket for EU-godkjenning biler registrert før 01.01.1960. Men i 2016 ble dette altså endret til å gjelde biler eldre enn 50 år.

Hvor gammel må en bil være for å slippe EU-kontroll?

Vegdirektoratet har gjort forskriftsendringer slik at bevaringsverdige kjøretøy med bruksbegrensninger som er 30 år eller eldre får lengre kontrollintervall mellom EU-kontrollene. De skal ha EUkontroll når de er 35, 40, 45 og 50 år og deretter er de fritatt for kontroll.

Hvor mye koster EU-kontroll 2022?

I 2022 ligger prisen for en EUkontroll på ca 1.000 kroner. Noen verksteder ligger så lavt som 850 kroner, mens de dyreste ligger på 1.500 kroner. I enkelte tilfeller kan du også komme over priser til under 850 kroner, for eksempel ved kampanjetilbud.

Når bør man bestille EU-kontroll? – Related Questions

Hva er straffen for å kjøre en bil som ikke er EU godkjent?

I forskrift om periodisk kontroll av kjøretøy § 21 står det at Statens vegvesen skal nedlegge bruksforbud for biler som ikke er godkjent ved periodisk kontroll innen utløpet av kontrollfristen. I vegtrafikkloven § 31 fremgår det at overtredelse av loven straffes med bot eller med fengsel inntil ett år.

Hva skjer hvis du kjører med bil som ikke er EU godkjent?

Er ikke kjøretøyet ditt godkjent innen fristen, kjører du ulovlig og kjøretøyet kan bli avskiltet. Når du eier et kjøretøy, er det ditt ansvar å sørge for at det blir godkjent innen fristen. Når fristen har gått ut får kjøretøyet bruksforbud, og det kan bli avskiltet hvis du blir stoppet i kontroll.

Hvor mye koster en Eu kontroll på Mekonomen?

Prisvariasjoner: Ved innføringen av de nye reglene, gikk prisene på EUkontroll opp cirka 40 prosent, noe som også var forventet. Dette var også tilfelle hos Mekonomen. Prisene på EUkontroll varierer nå gjerne mellom 850 kroner og 1500 kroner. Den gjennomsnittlige prisen på ligger på rundt 1.000 kroner.

Hvor mye koster etterkontroll EU?

Hvor mye en EU kontroll koster bestemmes fritt det enkelte verkstedet eller kontrollinstans. Stort sett ligger prisene på mellom 600 og 1.500 kroner. Hos NAF er prisen kr 1.095 for medlemmer og kr 1.295 for ikke-medlemmer. Merkeverkstedene ligger gjerne på en 1200-1500 kroner.

Hvor mye koster EU kontroll hos NAF?

Tar vi utgangspunkt i en helt ordinær personbil må du i 2022 betale følgende hos NAF: EUkontroll, NAF-medlem: 1.150 kr. EUkontroll, ikke medlem: 1.350 kr. Etterkontroll av EUkontroll, medlem: 325 kr.

Hva sjekkes på EU kontroll 2022?

EUkontrollen består av to deler, en trafikksikkerhetsdel og en miljødel. I trafikksikkerhetsdelen kontrolleres blant annet lys, sikt, hjul, belter og bremser. I miljødelen måles støy og avgasser.

Er det påbudt med bremseskjold på bil?

På bakgrunn av en tidligere veiledning til kontrollen måtte biler ha bremseskjold som beskytter bremseskivene. – I den endelige instruksen er kravet endret til at skjoldet skal være tilstrekkelig festet, men det er ikke noe krav til at det må være der, forteller Sponås.

Hvor mange 2 feil kan man ha på EU-kontroll?

En av de vanligste feilene er mangel på refleksvest. Det er mange som glemmer, eller ikke vet at det er lovpålagt å ha refleksvest i bilen. Dette er en 1’er feil som man ikke trenger ny kontroll for. Ved 2‘er feilman tilbake for etterkontroll, og hvis det er en 3’er feil, får man kjøreforbud.

Hva er 3 feil på EU?

Eksempler på mangler med kode 3 er trafikkfarlige feil på bremser eller styring. Da har kjøretøyet bruksforbud, og du kan ikke bruke det før manglene er rettet og godkjent på etterkontroll.

Hva er 2 er feil?

Kode 2 vil si at det er en vurderingssak hvorvidt kjøretøyet er forsvarlig å bruke frem til feilen er rettet og kjøretøyet godkjent.

Kan man ta EU-kontroll før tiden?

Det er opp til deg hvor tidlig du ønsker å gjennomføre EUkontrollen, så lenge kjøretøyet er godkjent innen fristen. Så lenge kjøretøyet er godkjent innen fristen, kan du selv velge hvor tidlig du ønsker å gjennomføre EUkontrollen.

Er skiltlys 2er feil?

Kort fortalt så er 1-er feil mindre alvorlige (som ikke behøver utbedres for at bilen skal bli godkjent) et eksempel er defekt skiltlys pære. 2-er feil er en mere alvorlig og gir “mangel som må utbedres før bilen godkjennes” Eks. slakke i bærekuler.

Er det påbudt med vindusvisker bak?

bakrutevisker. Punktet visker bak er utelatt fra kontrollen da der ikke finnes krav til at den skal ha det. Derimot skal den ha det foran, her gies feil. Ihht til KTF §31 står det kun om krav til visker/spyler foran.

Er det lov med LED i skiltlys?

Om du har byttet komplett skiltlampe til en med LED og som er E-merket, hvilket er et krav til bilens lysutstyr i Norge, er dette lovlig.

Hvor lenge kan man utsette EU-kontroll?

Fristen for EUkontroll er endelig og vi gir som hovedregel ikke utsettelse. Det er opp til deg hvor tidlig du ønsker å gjennomføre EUkontrollen, så lenge den er godkjent innen fristen.

Er bilen forsikret uten eu godkjenning?

Nei, regelen er at det er eieren av bilen som skal stå som forsikret. Unntaket er biler som er registrert på ektefelle eller samboer, trygdebil der det er mindreårige som eier bilen eller ved leasing.

Author

    Leave a Comment