Hvordan klargjøre påhengsmotor for vinteren?

Forvar gjerne motoren kaldt men tørt.

1. Kjør motoren i ferskvann.

 1. Kjør motoren i ferskvann.
 2. Sprut inn motorkonserveringsolje (kun på to-takere).
 3. Drivstoffsystemet.
 4. Vaske.
 5. Tøm girhusoljen.
 6. Bytte/kontroll av sinkanoder.
 7. Bytte/kontroll av tennstift.
 8. Smøre.

Hvordan gjøre båten vinterklar?

For båter som ligger på land
 1. Ta opp båten og vask den grundig både inn- og utvendig.
 2. Fjern groe og skjell med en gang.
 3. Kjør både motoren og innenbordsmotorens sjøvannsystem i ferskvann.
 4. Sjekk motorens frostvæskenivå og mål frysepunktet.
 5. Skift all motorolje og oljefilter.
 6. Fyll opp drivstofftanken.

Hvor mye koster vinterlagring av båt?

Riktig lagring gjør at båten din holder seg bedre. Som en tommelfingerregel koster vinterlagring av båt omtrent halvparten av båtplassen sommerstid. Kostnad: Helt avhengig av båtstørrelse, men mellom 5000 – 30 000 kroner årlig for en 16 fots båt.

Hvordan fylle frostvæske på båtmotor?

Man kan også kjøre frostvæske gjennom kjølevannslangen til drevet
 1. Ta og løsne slangen på drevet og la den suge fra en bøtte/dunk med frostvæske.
 2. Start motoren og la den gå til det kommer frostvæske ut av eksosen.
 3. Stopp motoren.

Hvordan klargjøre påhengsmotor for vinteren? – Related Questions

Hvor ofte bør man skifte impeller?

Det er derfor veldig viktig å kontrollere at impelleren er i god forfatning. Man bør uansett bytte impelleren minst annen hvert år.

Hva skjer hvis man blander rød og blå frostvæske?

Man skal ikke blande frostvæsker med forskjellig farge. Blander man rød frostvæske i en bil som har blå væske fra før, kan dette skape problemer i form av at væsken endrer konsistens, at egenskapene forringes og at det i verste fall skaper tæring på pakninger og aluminiumsdeler som topplokk etc.

Hvordan tappe frostvæske?

2 Tapp ut kjølevæsken:

Plasser en stor beholder under radiatoren for å samle opp gammel kjølevæske. Løsne drenspluggen eller skruen under radiatoren og la kjølevæsken renne ned i beholderen. Hvis radiatoren ikke har en drensplugg så løsne nederste radiatorslange. Ikke få kjølevæske på huden eller i øynene.

Hva skjer om man kjører uten frostvæske?

Faller du for fristelsen og fyller tanken full, vil en lekkasje – eller i verste fall en eksplodert tank uungåelig bli resultatet. Hvis det er for lite kjølevæske på tanken, vil du risikere at nedkjølingen av motoren ikke går hurtig nok, og du kan stå overfor en overoppheting av motoren.

Hvor mye frostvæske skal man fylle?

Fyll aldri på med bare rent vann. Faren for at væsken fryser øker både med for liten og for stor andel kjølevæske. Hvis det er kjølevæske under bilen, det damper av kjølevæsken eller om det er fylt på mer enn 2 liter (ca. 2 quarts), må du alltid ringe etter berging for ikke å risikere motorskader ved startforsøk pga.

Er det forskjell på frostvæske og kjølevæske?

Begrepene frostvæske og kjølevæske brukes litt om hverandre. Frostvæske er vann og glykol og brukes oftest som frostsikring. Kjølevæske består av vann, glykol og tilsetninger (additiver) for å smøre og beskytte kjølesystem og motor.

Hvordan vet man om toppakningen er gåen?

Tydelige tegn på at toppakningen kan være gåen er at bilen har blålig tykk eksos når den er varm. Driftsvarme bensinmotorer bør ikke avgi tykk eksos, dette er et tegn på slitasje. Det er også lett å se hvis bilen begynner å bruke mye kjølevæske, og det ikke er tegn til synlige lekkasjer.

Hvor ofte må man bytte frostvæske?

Hvor ofte du bør bytte frostvæske, varierer fra to til fem år avhengig av type frostvæske og motor. Å skifte regelmessig er viktig for å opprettholde en god rustbeskyttelse.

Hva skjer hvis man fyller feil kjølevæske?

Fyller man rød frostvæske på en bil som har blå væske fra før, kan dette skape problemer i form av at væsken endrer konsistens, at egenskapene forringes og at det i verste fall skaper tæring på pakninger og dyre aluminiumsdeler som topplokk etc. Det kan med andre ord bli dyrt å gjøre feil her.

Hva er forskjellen på rød og blå kjølevæske?

Som en liten pekepinn kan man si at blå frostvæske brukes på litt eldre biler og bør skiftes ca. hvert annet år. Rød frostvæske er en “longlife” type som skal holde i ca. fem år og brukes oftest på litt nyere biler.

Kan du bruke vann som kjølevæske?

Så om du har vært uheldig å fylle vann i stedet for frostvæske bør du gjøre noe med dette snarest. Det kan fortsatt bli kaldt selv om det heldigvis går mot vår igjen. Selv om sommeren bør man bruke frostvæske. Den både kjøler bedre enn vann og hindrer også rust og avleiringer i kjølesystemet.

Kan man bruke hvilken som helst kjølevæske?

Du kan alltid se hvilken kjølevæske du skal bruke i instruksjonsboken til din bil. Pass dog på at kjølevæsken du fyller på er samme farge som den som er i tanken.

Skal kjølevæske blandes med vann?

Det laveste frysepunktet, omkring -68°C, oppnår du med 67% glykol og 33% vann. Men så høy konsentrasjon av glykol gir dårligere evne til å lede bort varme. Vanlig praksis er derfor å blande glykol og vann i forhold rundt 50-50.

Author

  Leave a Comment