Hvordan bøye en bil?

Substantivet bil kan skrives: bil, bilen, biler bilene. Når vi skriver alle disse formene av ordet, kaller vi det for å bøye substantivet. entall og flertall for eksempel: bil, biler. Ubestemt form og bestemt form, for eksempel: en bil, bilen.

Hva er definisjonen på en bil?

Bil er kjøretøy (motorvogn) med minst fire hjul og motor. I dag er det vanlig både med biler som drives av forbrenningsmotor, biler som drives av elektrisk motor (elbil), og biler som drives av en kombinasjon av disse to motortypene (hybridbil).

Hva er bil på norsk?

En bil er en motorvogn som kjører på minst to, oftest fire, hjul og er beregnet til å kjøres på vei, ikke på skinner, og frakter passasjerer eller gods. Ordet «bil» kommer fra automobil, fra gresk auto- «selv» og latin mobil «bevegelig», og er et fellesord i de tre skandinaviske språkene.

Hvordan bøyer man bil på nynorsk?

 • Ubestemt form (ent. ): (en) bil.
 • Bestemt form (ent. ): (den) bilen.
 • Ubestemt form (fl.): ( flere) biler.
 • Bestemt form (fl.): ( alle) bilene.

Hvordan bøye en bil? – Related Questions

Hva er bror på nynorsk?

Desse orda har uregelrett bøying: far – faren – fedrar – fedrane, brorbroren – brør – brørne, feil – feilen – feil – feila, kjeks – kjeksen – kjeks – kjeksa, mann – mannen – menn – mennene, ting – tingen – ting – tinga, sko – skoen – sko – skoa, skor – skorne.

Når er det ei og ein?

Vi set ei før hokjønnsord, ein før hankjønnsord og eit før inkjekjønnsord.

Hvordan bøyer man ordet mobil på nynorsk?

 1. Ubestemt form (ent. ): (en) mobil.
 2. Bestemt form (ent. ): (den) mobilen.
 3. Ubestemt form (fl.): ( flere) mobiler.
 4. Bestemt form (fl.): ( alle) mobilene.

Hvordan bøyer man hund på nynorsk?

 1. Ubestemt form (ent. ): (en) hund.
 2. Bestemt form (ent. ): (den) hunden.
 3. Ubestemt form (fl.): ( flere) hunder.
 4. Bestemt form (fl.): ( alle) hundene.

Hvordan bøye sykkel på nynorsk?

 • Ubestemt form (ent. ): (en) sykkel.
 • Bestemt form (ent. ): (den) sykkelen.
 • Ubestemt form (fl.): ( flere) sykler.
 • Bestemt form (fl.): ( alle) syklene.

Hvordan skriver man kjører på nynorsk?

kjører på nynorsk
 1. kjører. kjørar.
 2. kjører m. køyrar.

Er det lov å skrive me på nynorsk?

Granskinga syner at me ser ut til å vera den sideforma som hevdar seg best i nynorsk avismål i dag. Rett nok bruker dei fleste avisene og blada vi gjennomført eller vanleg, men mange aviser bruker me, særleg dei avisene som dekkjer distrikt med me i målføret.

Kan man skrive ho på nynorsk?

I nynorsk kan han/ho like godt vise til heilt abstrakte ting, men den har ein tendens til å gjera seg meir gjeldande ved typiske skriftmålsord som er innlånte i dialekten. Merk elles at ord i naken (ubøygd) form tek det: «Trening er bra for deg. Det kan vere moro òg.» Altså ikkje ho.

Hvordan bli flink i nynorsk?

5 tips til bedre nynorsk
 1. Grammatikk er pugg! Å pugge er kanskje ikke så gøy, men det lønner seg å lære de grunnleggende reglene blant annet for bøying av substantiv, verb og adjektiv.
 2. Les og/eller skriv tekster på nynorsk.
 3. Gjør det lett for deg selv.
 4. Bruk ordboka flittig.
 5. Lag deg en sjekkliste.
 6. Leksehjelp.

Hvem fant på nynorsk?

Det nynorske skriftspråket vart utforma på 1800-talet av språkforskaren Ivar Aasen på grunnlag av dei norske dialektane.

Kan man si at man snakker nynorsk?

I motsetning til det mange ser ut til å tro, er det ingen som snakker nynorsk. Nynorsk er, i likhet med bokmål, et skriftspråk. Dialekter derimot, de er det mange av, og de færreste snakker tilnærmet likt bokmål.

Hvor mange sliter med nynorsk?

11,6 prosent av elevane i grunnskolen har nynorsk som hovudmål. Bokmål utgjer 87,3 prosent. Den resterande prosenten har eit anna språk som hovudmål. Statistikken Elevar i grunnskolen viser at det totalt er 634 674 elevar som går på barne- og ungdomskolen per oktober 2021.

Kommer nynorsk til å dø ut?

Bruken av nynorsk er nå på et historsik bunnivå. I forrige uke kunne NRK feire at de i 2021 hadde overoppfylt sitt eget krav til bruk av nynorsk: 25,4 prosent av alt innholdet til NRK på nett, radio og TV var på på denne målformen.

Kommer nynorsk til å forsvinne?

– Så lenge du har insentiv til å skrive engelsk må du ha det same for å skrive norsk og nynorsk. Elles gir deg seg sjølv korleis utviklinga vil bli, trass gode intensjonar. Om ikkje kursen blir endra, vil nynorsk som rettsspråk forsvinne om 20 år.

Hvorfor skal vi beholde nynorsk?

Å lære sidemål gjør at vi blir flinkere i eget skriftspråk. Vi lærer flere ord vi kan bruke når vi skal skrive, og vi får mer kunnskap om grammatikk og setningsoppbygging, for eksempel. Dette kan vi bruke når vi skal lære engelsk og 2. fremmedspråk også.

Hvor mange stryker i nynorsk?

I år var andelen stryk i nynorsk på 14,3 prosent. Hele 34,4 prosent fikk karakteren 2 i VG3. Dette tilsvarer nesten halvparten.

Author

  Leave a Comment