Hvor stor varebil kan man kjøre med klasse B?

Hvor stor varebil kan du egentlig kjøre med vanlig førerkort? Med førerkort klasse B kan du kjøre kjøretøy med en tillatt totalvekt på 3.500 kg. Dette er altså egenvekt og last kombinert. Har du førerkort klasse C1, for lett lastebil, har du derimot lov til å føre kjøretøy med en tillatt totalvekt på 7.500 kg.

Kan man kjøre 4 hjuling på B kort?

Med førerkort klasse B kan man kjøre motorsykkel med 4 hjul og også traktorregistrert kjøretøy med totalvekt opp til 3500 kg.

Kan man kjøre hjullaster med klasse B?

Du kan kjøre motorredskap med en tillatt totalvekt på maks 3 500 kg. Et motorredskap (Lovdata) kan for eksempel være en gaffeltruck eller en hjullaster.

Kan jeg kjøre bil med 9 seter?

Du må ha førerkort klasse D1 for å kjøre et kjøretøy med mer enn 9 seter. Du må være minst 21 år og ha førerkort for klasse B for å ta førerkort for klasse D1. Med førerkort for klasse D1 kan du kjøre en minibuss som er godkjent for mellom 9 og 16 passasjerer.

Hvor stor varebil kan man kjøre med klasse B? – Related Questions

Hvor mange seter kan man kjøre med klasse B?

Personbil. Du kan kjøre en personbil som har en tillatt totalvekt på maks 3 500 kg. Den kan være godkjent for maks 8 passasjerer i tillegg til føreren.

Kan man kjøre minibuss uten Ysk?

Du trenger ikke yrkessjåførkompetanse til privat bruk av tunge kjøretøy. Privat bruk av tunge kjøretøy omfattes ikke av kravet om yrkessjåførkompetanse. Hvis du for eksempel har minibuss som familiebil eller skal trekke campingvogn med en lett lastebil, trenger du ikke yrkessjåførkompetanse.

Hva er straffen for å ha for mange passasjerer?

Blir du stanset av politiet med for mange personer i bilen kan du få både bøter og fengselsstraff inntil tre måneder, i tillegg kan lappen bli inndratt for inntil ett år. Hvorvidt inndragning av lappen/ bøter/ fengselsstraff blir benyttet, vil bli vurdert ut fra den enkelte situasjon.

Hva må man ha for å kjøre minibuss?

Med førerkort for klasse D1 kan du kjøre en minibuss som er godkjent for maks 16 passasjerer. Du være minst 21 år og ha førerkort for klasse B for å ta førerkort for klasse D1. Du kan være yngre enn 21 år hvis du har startet på eller fullført obligatorisk yrkessjåførutdanning.

Kan man bli straffet som passasjer?

Du som passasjer vil ikke bli straffet, og du vil heller ikke miste førerkortet ditt. Imidlertid kan du risikere å ikke få forsikringspenger dersom dere er involvert i en ulykke.

Når kan man sette inn seter i varebil gratis?

En varebil må nå være 30 år før man kan sette inn bakseter avgiftsfritt.

Er det lov å sove i varebil?

Nei, det er det ikke. Så lenge man ikke er til sjenanse for andre, så er det fullstendig lovlig å sove i bilen.

Er det lov å ta ut bakseter?

Ønsker å ta ut baksetet i bilen – men er det lov? Å sette inn baksete i en varebilregistrert bil kan du ikke gjøre uten videre. Å ta det ut av en personbil bør derimot ikke være noe problem.

Er det lov å ta vekk skillevegg i varebil?

Om du ønsker å fjerne skillevegg/surrefester må bilen inn til ny godkjenning hos Statens vegvesen, og blir i såfall omklassifisert. Du må da, avhengig av bilens alder, betale en ekstraavgift og legge fram dokumentasjon på tekniske krav.

Hva er forskjell på varebil klasse 1 og 2?

Det må være fast skillevegg bak setene. Det skilles mellom varebil klasse 1 (maksimal vekt 3,5 tonn) og varebil klasse 2 (over 3,5 tonn). Tunge varebiler har en egenvekt på over 1785 kg, men under 3,5 tonn tillatt totalvekt.

Er det lov å bo i en bil?

Det er ikke noe forbud i Norge mot å bo i en bil du eier, eller på andre måter får lov til å disponere. Du må likevel forholde deg til regler som gjelder rundt for eksempel parkeringsavgift der bilen står parkert og lignende.

Har politi lov til å avskilte?

Tolletaten, Politiet og Statens vegvesen har myndighet til å avregistrere kjøretøy. I slike tilfeller blir kjøretøyet også avskiltet.

Har politiet lov til å sjekke sekken din?

straffelovens § 333 . Politiet kan også visitere deg uten at de har noen mistanke om at du har gjort noe straffbart.

Kan politi kjøre meg hjem?

Ja, politiet kan kjøre deg hjem på natten uten at du samtykker. Politiloven § 13 sier at politiet kan vise eller bringe barn hjem som driver omkring på egenhånd på offentlig sted etter kl 2200.

Kan politiet stoppe deg i bil uten grunn?

Men politi og vegvesenet har etter vegtrafikkloven § 10 lov til å foreta kontroller. Det vil si at de at de kan stoppe biler og foreta rutinekontrol uten at det er noen spesiell grunn til det. Og det er nok ikke fordi du har en annen hudfarge du blir stanset.

Er det lov å ringe på og stikke av?

Det er ikke straffbart å ringe på og stikke av. Det hender at politiet kan bli involvert i slike saker, for eksempel hvis det skjer i svært stort omfang, eller overfor eldre personer som har vansker med å komme seg til døren, men det er svært sjeldent at politiet involverer seg.

Author

  • Verner Müller

    Bil og motor har alltid vært en sentral del av Verners liv. Han deler mer enn gjerne kjærligheten og kunnskapene han har om biler med leserne av VernerMotor.

Leave a Comment