Hvor stor tillatt totalvekt kan bil og henger ha til sammen hvis man følger campingvogn regelen?

«Campingvognregelen»

Regelen gjelder for alle typer tilhengere, men har størst praktisk betydning for de som kjører campingvogn. Med klasse B kan man trekke en tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg hvis summen av tilhengerens tillatte totalvekt + bilens tillatte totalvekt ikke overskrider 3500 kg.

Hva avgjør hvor mye en bil kan dra?

Hei Det er bilens konstruksjon på tegnebordet som avgjør dette og hvordan Ingeniørene velger og regner ut at det skal være med hensyn på styrke, fjæring motorisering med mere. Når bilen da godkjennes kommer det i godkjennings papirene hvor mye bilen har lov til å trekke av vekt.

Hva er forskjellen på klasse B og BE?

Med førerkort klasse B kan ikke bilens og tilhengerens tillatte totalvekt overstige 3500kg. Det medfører at bruk av hestehenger og andre større tilhengere krever førerkort klasse B96 – maksimalt tillatt totalvekt 4250kg, eller førerkort klasse BE – opp til 7000kg tillatt totalvekt.

Hva er tillatt totalvekt på bil?

Vanlig førerkort (klasse B) gir deg rett til å kjøre bil med tillatt totalvekt (altså bilens vekt + personer + bagasje) på 3500 kg. Tilhengeren kan som hovedregel ha en tillatt totalvekt på 750 kg. Dette vil si at man med klasse B kan ha et vogntog som har maksimalt tillatt totalvekt på 3500 + 750 = 4250 kg.

Hvor stor tillatt totalvekt kan bil og henger ha til sammen hvis man følger campingvogn regelen? – Related Questions

Hvor tungt kan jeg kjøre med BE?

Klasse BE. Du har rett til å kjøre personbil eller lett lastebil med høyeste totalvekt 3500 kg. Du får dra en lett tilhenger som har høyeste totalvekt 750 kg. Du får også dra en tilhenger som har høyere totalvekt enn 750 kg totalvekt, forutsatt at tilhengerens tillatte totalvekt ikke overskrider 3500 kg.

Hvordan regne ut tillatt hengervekt?

Etter den såkalte «campingvogn-regelen» kan man med klasse B trekke en tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg hvis summen av tilhengerens tillatte totalvekt + bilens tillatte totalvekt er høyst 3500 kg. Trekker man bilens tillatte totalvekt ifra 3500 kg, finner man tilhengerens maksimum tillatte totalvekt.

Hva er tillatt nyttelast på en bil?

Nyttelast er tillat last inklusive fører, drivstoff og annet materiell som medbringes i kjøretøyet. I vognkortet står tillatt nyttelast oppført, inkludert passasjerer. Dette betyr at man må trekke fra vekten på eventuelle passasjerer for å finne ut hva man kan laste av verktøy, varelager og annet nødvendig utstyr.

Hvis du har førerkort klasse B og kjører en bil med tillatt totalvekt på 3 500 kg kan du da i tillegg kjøre med tilhenger?

Personbil med tilhenger

Du kan trekke tilhenger etter en personbil når tilhengerens tillatte totalvekt er maks 750 kg. Du kan trekke en tyngre tilhenger hvis den tillatte totalvekten for bilen og tilhengeren til sammen er maks 3 500 kg.

Hva menes med aktuell totalvekt?

Det er viktig å merke seg begrepene «tillatt totalvekt» som betyr den maksimale totalvekt kjøretøyet er registrert for iflg. vognkortet, og «aktuell totalvekt» som er den vekten kjøretøyet har i øyeblikket.

Hvor mye kan bilen veie?

Gjennomsnittsvekten på biler her i Norge er målt til å være 1 409 kg, og det har vært en økende trend for at bilene blir tyngre. Det er derimot stor variasjon, og biler kan veie alt fra rundt 1 000 kg til over 3 000 kg.

Hva er straff for å kjøre med for tung henger?

Mange som kjøper ny bil oppdager utfordringen med hengervekt ved en tilfeldighet. De som ikke oppdager dette, risikerer kraftige bøter på mellom 8000-10.000 kroner og prikker på førerkortet ved ulovlig kjøring.

Hvor mange kilo kan man ha i bilen?

Bruker du takboks er det viktig å undersøke lovlig maksimalvekt på taket. De fleste biler har en maksimal tillat taklast på 75 til 100 kg, men takstativet eller takboksen er ofte ikke beregnet for så mye last.

Hva er forskjellen på B96 og BE?

Hva er forskjellen på BE og B96? Kort forklart så krever BE oppkjøring, mens B96 er “light”varianten som ikke krever oppkjøring men tillater ikke kjøring med like høy vekt som med BE.

Hvor tungt kan man kjøre med B96?

Med kode 96 i tillegg til førerkort i klasse B kan du kjøre bil og tilhenger som til sammen har en tillatt totalvekt på 4 250 kg. Du får førerrett i klasse B kode 96 ved å ta minst 7 timer obligatorisk opplæring uten å måtte gå opp til ny førerprøve.

Hvem må ha BE?

Bil og henger har tillatt totalvekt på til sammen mellom 4250 kg og 7000 kg: Du må ha klasse BE. Men samtidig ikke hengerens tillatte totalvekt være over 3500 kg.

Skal man ta BE eller B96?

Skal du kjøre bil og henger med tillatt totalvekt over 3500kg kan førerkort klasse B kode 96 være rette valget. Denne klassen gir rett til å føre vogntog (bil+henger) over 3500kg og inntil 4250kg. Skal du kjøre bil og henger med tillat totalvekt over 4250kg trenger du førerkort klasse BE.

Er B96 vanlig førerkort?

Hva er B96 førerkortet? B96 er også kjent som “hengerlappen”. Dersom du har kode 96 i førerkortet i tillegg til klasse B, vil det si at du kan kjøre bil og tilhenger som til sammen har tillatt totalvekt på 4.250 kilo. B96 kan dermed regnes som en utvidelse av førerkort klasse B, og ikke en egen klasse.

Hva betyr 79.06 på førerkortet?

førerkortforskriften § 14-6. Personer som kan føre et klasse B kjøretøy med tilhenger med tillatt totalvekt over 3500 kg får markert denne rettigheten med kode 79.06 i førerkortet.

Hva kan man kjøre på BE?

Skal du kjøre bil og henger med tillat totalvekt over 4250kg trenger man førerkort i kl BE. Denne klassen gir rett til å føre vogntog(bil+henger) over 4250kg og inntil 7000kg. For å få dette førerkortet må det gjennomføres 7 timers obligatorisk opplæring på trafikkskolen.

Hvilket førerkort for henger?

Førerkort klasse B gjelder for vanlig «personbil», det vil si bil med tillatt totalvekt opp til 3500 kg og godkjent for transport av høyst 8 passasjerer i tillegg til fører. Med vanlig førekort klasse B kan du trekke tilhenger etter en personbil når tilhengerens tillatte totalvekt er maks 750 kg.

Author

    Leave a Comment