Hvor mye tjener en bilmekaniker i året?

Lønn i bilbransjen

Gjennomsnittslønnen for en bilmekaniker ligger i dag på kr 472 440/år (hentet fra www.utdanning.no/SSB). I mange bedrifter er lønnen lagt opp med en fastlønn og en variabel bonusordning oppe på dette, som gjør at du kan tjene mer enn gjennomsnittslønnen.

Hva gjør man som bilmekaniker?

En bilmekaniker for lette kjøretøy reparerer og vedlikeholder biler. En bilmekaniker på lette kjøretøy søker, finner og utbedrer feil på kjøretøyets mekaniske, elektriske og elektroniske systemer. Dette arbeidet utføres på både eldre og nyere kjøretøy.

Hvilken linje må man gå for å bli bilmekaniker?

Les om yrket bilmekaniker (lette kjøretøy) her på utdanning.no . Du kan velge utdanningsprogrammet Teknologi og Industrifag, og velge Vg2 Kjøretøy i andre klasse, og så velge om du skal ta fagbrev i f. eks bilfaget, lette kjøretøy, eller bilfaget tunge kjøretøy.

Hva gjør en mekaniker?

Som mekaniker arbeider du med vedlikehold, reparasjon og forbedring av mekanisk utstyr. Mekanikere jobber med små og store maskiner. Arbeidsoppgavene er gjerne vedlikehold, reparasjon og forbedring av mekanisk utstyr. Teknisk innsikt og evne til å se praktiske løsninger er viktig.

Hvor mye tjener en bilmekaniker i året? – Related Questions

Hva slags jobb tjener man mest på?

På topp. De aller best lønnede i Norge er handels- og skipsmeglere. I gjennomsnitt har de en månedslønn på 115.060 kroner før skatt. Like etter følger ledere av olje- og gassutvikling med en månedslønn på 110.850 kroner, mens finansmeglere ligger på tredjeplass.

Hvor mye tjener fly mekaniker?

En flymekaniker tjener i snitt 587 280 kr per år. Flymekanikere jobber med reparasjoner av fly, blant annet motor, propell, hydrauliske systemer, luftsystemer, elektriske og elektroniske systemer, understell og rorflater.

Hva kreves for å bli mekaniker?

FILM OG MEDIERDESIGN OG KREATIVITET
INTERIØRSPILL
NETTSTUDIER FAGSKOLEMOTE
FOTOHØYERE YRKESFAGLIG UTDANNING STED ELLER NETTBASERT
FAGSKOLE HELSE- OG OPPVEKSTFAG STED ELLER NETTBASERTFAGSKOLE TEKNISKE OG IT-FAG STED ELLER NETTBASERT

Hvor mye tjener en MC mekaniker?

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket? – Jeg tjener 435 000 kroner i året og antar det er en ganske vanlig lønn.

Hvor mye tjener en motor mekaniker?

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket? – Årslø–nen ligger mellom 450.000-500.000 kroner, men dette er uten overtid. Det er alltid mye å gjøre, så en kan jobbe så mye en kan og ønsker.

Hva er vanlige arbeidsoppgaver for en industrimekaniker?

Industrimekanikere vedlikeholder, lager, monterer og reparerer maskiner og utstyr. Industrimekanikere skifter deler på maskiner og bygger dem om.

Hvor mye tjener en mekaniker i Nordsjøen?

Elektrikere på rigg, riggmekanikere, og riggmekanikere med fagbrev som mekaniker og fagsertifikat innen hydraulikk, kan regne med en startlønn på ca 457 000 ekskludert feriepenger, og ca 512 000 inkludert feriepenger.

Hvor mye tjener en motormann?

En motormann tjener i snitt 567 480,- i året.

Hva er lønna til en industrimekaniker?

Hva kan man forvente i lønn som industrimekaniker? Jeg tror en plass mellom 450 000–650 000 kroner i året er vanlig. Det er veldig variabelt fra bedrift til bedrift, og avhengig av hvor lang arbeidserfaring du har.

Hva er minste lønn i Norge?

Minstelønn per time (fra 1.

For fagarbeidere: 189,39 kr [tidligere: 178,55 kr, 01.06.2019–30.06.2021] For spesialarbeidere: 180,87 kr [tidligere: 170,53 kr, 01.06.2019–30.06.2021] For hjelpearbeidere: 172,44 kr [tidligere: 162,60 kr, 01.06.2019–30.06.2021]

Hva er normal lønn i Norge?

I 2021 var median månedslønn 45 830 kroner per heltidsekvivalent. Det er nesten 5 000 kroner lavere enn gjennomsnittslønnen. Ganget med 12 gir det en årslønn på omtrent 550 000 kroner. Her kan du se både median og gjennomsnittlig månedslønn for alle yrkene SSB har statistikk for.

Hvor mye tjener en HR sjef?

Snittlønn i ulike HR-stillinger:

Personalsjef: 85 750 kr. Strategi- og planleggingssjef: 71 910 kr. Administrative ledere: 74 100 kr. Personal- og karriererådgivere: 59 390 kr.

Hvor mye tjener en hodejeger?

Lønn: 600.000 – 5-6 mill kroner i året. Gjennomsnittelig arbeidstimer pr. uke: 45 – 55.

Hva er en god lønn?

Hva som er en god lønn kan oppleves forskjellig fra person til person, men gjennomsnittlig lønn i Norge er på rundt 500.000,- i året. Da er det mange som tjener både mindre og mer enn dette. Men kanskje er det riktig å si at 500.000,- er en vanlig og god lønn i Norge.

Hvor mye tjener en tømrer?

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket? – Man kan forvente en grunnlønn på rundt 460.000 kroner. Så har man ulike tilleggsordninger som ansvars-, diett-, borteboer- og reisetillegg. Det finnes også akkordordninger som kan utgjøre en god betaling hvis man er ivrig og står på.

Hvor mye tjener en murer i timen?

Timeprisen til en murer ligger ofte på 600 kroner eks. mva, altså 750 kroner inkl. mva. En vanlig lønn for en murer ligger på rundt 500.000 kroner i året.

Author

    Leave a Comment