Hvor lang tid tar Oslo Kiel fergen?

Overfarten tar 20 timer.

Hvor mye koster Oslo Kiel?

Overfart for personer + bil. Priseksempelet gjelder per person med bil OsloKiel én vei når 4 personer deler en 3-stjerners innvendig lugar. Fra 1 800,- per person når 2 reiser sammen.

Hvor lenge er man i Kiel med Color Line?

Når Color Fantasy eller Color Magic klapper til kai i Kiel klokken ti, har du drøye tre timer til rådighet. Her er tips til hva du kan gjøre i land. For mange er timene i Kiel forbundet med tradisjoner.

Kan man ta Kielferga uten pass?

Alle gjester må medbringe gyldig pass eller nasjonalt ID-kort med reiserett. Dette er eneste gyldig ID-dokument for nordmenn som reiser til, fra eller i Tyskland. Gjelder også barn. Disse reglene gjelder uavhengig av om du går i land i Kiel eller ikke.

Hvor lang tid tar Oslo Kiel fergen? – Related Questions

Kan man bruke euro på Kielferga?

Følgende valuta aksepteres ved betaling/varekjøp om bord: NOK og EUR. Det er ikke mulig å veksle valuta om bord.

Er det passkontroll på Kielferga?

Alle gjester MÅ medbringe gyldig pass eller nasjonalt ID kort med reiserett. Dette er eneste gyldige ID-dokumenter for nordmenn som reiser til, fra eller i Tyskland. Gjelder også barn, uansett alder.

Når må man være på Kielferga?

Innsjekk åpner ca. 2,5 timer før hver avgang, og du møte opp senest 1 time før avgang. Innsjekk åpner ca 2,5 timer før avgang.

Kan jeg reise til Danmark uten pass?

For innreise i Danmark kreves norsk pass, førerkort eller nasjonalt ID-kort med reiserett. Nødpass aksepteres også. Nordiske statsborgere under 18 år er fritatt fra kravet om selvstendig legitimasjon hvis personen reiser med en forelder/verge som også er nordisk statsborger og som kan identifisere seg.

Hvordan få pass uten far?

Når en av foreldrene ikke samtykker til utstedelse av pass

Dersom en av foreldrene nekter å samtykke til utstedelse av pass, kan den andre forelderen likevel anmode om at passmyndighetene utsteder pass.

Hvor lang tid tar det å få nødpass?

Man kan tidligst søke syv dager før planlagt reise ved å møte opp på et av pass– og ID-kontorene som utsteder nødpass. Politiet har en begrenset beholdning av nødpass.

Hva koster nødpass 2022?

Søknadsgebyret for nødpass er 1.000 kroner. Det er samme pris for barn og voksen. Du betaler gebyret når du møter opp på pass– og ID-kontoret. Nødpasset er gyldig kun for den aktuelle reisen.

Kan man reise med utgått pass?

Norske borgere som ikke har fått fornyet passet sitt etter pandemien, kan frem til 31. desember 2022 reise til Tyskland, Island, Estland og Portugal med sitt utløpte pass som legitimasjon. Ordningen innebærer at personer over 16 år kan legitimere seg med pass som utløp mindre enn tre år før innreise.

Kan man bli nektet nødpass?

Politiet kan nekte deg å få nødpass, enten fordi de må prioritere andre oppgaver, eller fordi du har en historikk ved å miste passet ditt. Har du fått to nødpass siste fem årene blir du i utgangspunktet nektet et nytt. Du kan også risikere å bli nektet et ordinært pass en periode hvis du til stadighet mister det.

Kan man reise uten pass i Schengen?

Reise i resten av verden

Pass eller nasjonalt ID-kort med reiserett er de eneste norske reise– og ID-dokumentene som er gyldig i utlandet. ID-kortene er kun gyldig i EU-/EØS-landene og Sveits. En rekke land har innført midlertidig grensekontroll i Schengen.

Er det lov å ha to pass i Norge?

Du har rett til å ha to pass, ett fra hvert land. Du har i utgangspunktet krav på konsulær bistand og hjelp fra myndighetene i begge landene. Det kan imidlertid være vanskelig for norske myndigheter å hjelpe deg hvis du oppholder deg i det landet der du har ditt andre statsborgerskap.

Hvilke land trenger du ikke pass til?

Man skal i utgangspunktet ha pass for å reise inn i alle land, men norske borgere kan reise uten pass i Norden. Det betyr at du som nordmann kan reise til Sverige, Danmark, Finland, Island, Færøyene, Grønland samt Åland uten å ha gyldig pass.

Er førerkort godkjent ID?

Sikkerhetssjef Kurt Thomassen i Meny viser til følgende aksepterte dokumenter: gyldig bankkort med bilde, førerkort (både norske og europeiske), pass, ID-kort (norske og europeiske), Forsvarets og Postens ID-kort, utlendingspass og reisebevis for flyktninger.

Kan man reise med ID-kort til Tyskland?

Innreise til Tyskland krever vanligvis gyldig norsk pass (nødpass aksepteres også), eller nasjonalt IDkort med reiserett slik at du kan legitimere deg som norsk borger. Reisedokumentet trenger ikke være gyldig utover den planlagte utreisedagen fra Tyskland.

Kan man reise uten pass i Norden?

Det er passfrihet i Norden. Norden består av landene Norge, Sverige, Finland, Danmark og Island. Når du passerer grensen, kan du bli bedt om å dokumentere at du er nordisk borger. Derfor anbefaler vi at du har med pass, ID-kort eller gyldig førerkort på reiser mellom de nordiske landene.

Er bankkort gyldig legitimasjon i Danmark?

Ta alltid med pass og legitimasjon

Gyldig legitimasjon – pass, førerkort eller bankkort med bilde – må medbringes for alle reisende over 18 år og må samsvare med navnet på billetten din. Dette gjelder både innenriks og utenriks reise. Den reisende er selv ansvarlig for å skaffe de nødvendige reisedokumenter.

Author

    Leave a Comment