Hvilken bil bruker Forsvaret?

En feltvogn er en bil som brukes som feltkjøretøy av det militære. Den viktigste feltvognen i det norske forsvaret i dag er Mercedes-Benz Geländewagen.

Hva er forskjellen på militærpoliti og vanlig politi?

En viktig forskjell fra det sivile politiet er at militærpolitiet ikke har rett til å lede egne etterforskninger, som i stedet skal ledes av Åklagarmyndigheten, eller i visse tilfeller av det sivile politiet.

Hvor mye tjener militærpoliti?

Det er ønskelig med bakgrunn som militærpoliti. Lønnsvilkår: Løytnant: Lønnsramme 36/8 ltr 36 – 49, gir ca kr 351 200 – 423 000 i årslønn. Fenrik: Lønnsramme 34/8 ltr 31 – 40, gir ca kr 331 300 – 369 800 i årslønn

Hva kan militærpolitiet gjøre?

Som militærpoliti er dine primæroppgaver å gjennomføre ordenspatruljer for å forhindre at lovbrudd skjer, fartskontroller og lett kontroll av kjøretøy. I tillegg skal du kontrollere militærpolitiets utstyr, motta henvendelser fra publikum og øvelse med våpen.

Hvilken bil bruker Forsvaret? – Related Questions

Kan man ha samleie i militæret?

Det er ikke en lov som sier at det ikke er lov å ha sex i Forsvaret, og det er ikke forbudt å få kjæreste. Men fordi det etter en seksuell handling kan stilles spørsmål om uavhengighet, lojalitet og integritet, skal Forsvarets personell unngå slike situasjoner.

Kan militærpoliti stoppe deg?

Den som rettsstridig forlater eller blir borte fra et sted hvor det påhviler vedkommende en militær plikt å være til stede, kan avhentes av politiet, militærpolitiet, offiser eller befal. En vernepliktig som unnlater å møte frem til førstegangstjeneste kan likevel bare avhentes av politiet.

Hvilken makt har militærpoliti?

Militærpolitiet (MP) kan ansees som Forsvarets interne politi. MP håndhever militær lov og orden på militære områder og for alt militært personell. Der Forsvaret er til stede, er det som oftest også MP-soldater.

Kan man bli politi i militæret?

Nei, du må ikke ha vært i militæret for å komme inn på Politihøgskolen og jobbe i Politiet. I artikkelen vår “Politiutdanning – dette kreves av deg” finner du informasjon om opptakskrav for å bli politi. Håper svaret er til hjelp.

Kan man ta politiutdanning i militæret?

Nei. Det er ikke krav om at du må ha vært inne til førstegangstjeneste. Her kan du lese mer om opptakskravene til politihøgskolen.

Hvordan nekte militærtjeneste?

Det er i utgangspunktet tre muligheter for å slippe militærtjenesten. Den ene er om du er toppidrettsutøver, den andre om du er pasifist og den siste er hvis du har et problem med helsen.

Hva er den hardeste førstegangstjenesten?

Bortsett fra fallskjermjegerne, så regnes grensejegerne som den hardeste utdannelsen i førstegangstjenesten.

Kan du takke nei til militæret?

Jeg kom ikke videre til sesjon etter egenerklæringen, kan jeg svare på nytt? Nei, egenerklæringen gjennomføres kun én gang. Du kan ikke svare på nytt, og du kommer derfor heller ikke på sesjon. Du kan fremdeles søke på utdanning eller frivillig tjeneste i Forsvaret dersom du ønsker det.

Hvem må delta i krig?

Alle som har verneplikt, militært tilsatte og andre som har inngått kontrakt om tjeneste med Forsvaret, har tjenesteplikt. Verneplikten er den plikten som norske statsborgere og utenlandske statsborgere etter § 6 har til i fred og krig å gjøre tjeneste i Forsvaret hvis Forsvaret finner dem skikket til tjeneste.

Hva skjer hvis man nekter å gå i krig?

I Norge kan den som nekter å gjøre pliktig militærtjeneste, straffes med fengsel fra tre måneder inntil to år, men inntil tre år hvis det skjer i tjenestetiden med fartøy på tokt. I gjentagelsestilfeller er straffen fengsel fra ett til tre år, samt for alltid fradømt rett til å gjøre tjeneste i rikets krigsmakt.

Kan jeg bli kalt inn til krig?

I dag gjelder verneplikten for alle norske menn og kvinner fra de er 19 år til 44 år. Tjenestetiden er 19 måneder, vanligvis 12 måneder førstegangstjeneste og påfølgende trening for eksempel i Heimevernet. For de som har utdanning som befal og offiserer er verneplikten til de er 55 år.

Er det ulovlig å gå til krig?

Men det stemmer ikke. Det finnes klare regler for når krig er tillatt, og hva som er lov og ikke lov når en krig har brutt ut. Reglene som gjelder i krig kalles internasjonal humanitærrett (IHR), eller krigens folkerett.

Hvem er sivile i en krig?

Avtalene skal gjøre det mindre vanskelig i krig for personer som ikke er med i kampene. For eksempel kvinner og barn. Alle som ikke er soldater eller militært personell er sivile personer. Det er ikke lov å rette angrep direkte mot sivile.

Er tortur lov i krig?

Krigsfanger skal alltid behandles humant. All tortur er forbudt. Under avhør skal ikke krigsfanger behøve å oppgi annet enn navn, fødselsdato, militær grad og registreringsnummer.

Hva trenger man når det er krig?

Eksempel på beredskapslager:
  • 9 liter vann per person (Les også: Slik lagrer du vann)
  • to pakker knekkebrød per person.
  • en pakke havregryn per person.
  • tre bokser middagshermetikk eller tre poser tørrmat per person.
  • tre bokser med pålegg med lang holdbarhet per person.
  • noen poser tørket frukt eller nøtter, kjeks og sjokolade.

Hva er forbudt i krig?

Det er aldri lov, hverken i krig eller fred, å drepe eller skade noen som ikke utgjør en fare. I krig eller andre krisesituasjoner kan faren for menneskerettighetsbrudd være spesielt stor. Militær og andre sikkerhetsstyrker har store fullmakter, samtidig som de er under stor press.

Author

    Leave a Comment