Hvem kan få støtte til bil?

Hvem kan søke? Du må ha en varig funksjonsnedsettelse som gjør at du har store vansker med å benytte offentlig transport alene eller med følge. At det ikke finnes tilbud om offentlig transport der du bor er ikke en grunn til å få tilskudd til bil. Funksjonsnedsettelsen må ha oppstått før du fylte 67 år.

Kan man få bil av NAV?

Kan du på grunn av sykdom, skade eller lyte ikke bruke offentlige kommunikasjonsmidler så er det mulig at du har rett til å stønad til kjøp av bil. Du kan få stønad til personbil om det er nødvendig for å bedre din funksjonsevne i arbeidslivet eller i forbindelse med studier eller opplæring.

Kan NAV dekke lappen?

Du kan få tilskudd til nødvendig kjøreopplæring dersom du fyller vilkårene for stønad til bil. Tilskuddet er økonomisk behovsprøvd og blir beregnet på samme måte som bilstønaden. I noen tilfeller kan en annen i husstanden få tilskudd til kjøreopplæring.

Hva er gruppe 2 bil?

2. Gruppe 2 bil – kassebil. Hvis du bruker rullestol og trenger heis eller rampe for å komme deg inn i bilen, kan du søke om kassebil, eller gruppe 2 bil. Stønaden til gruppe 2 biler er ikke avhengig av at du er i arbeid eller under utdanning.

Hvem kan få støtte til bil? – Related Questions

Hva betyr 4 * 4 bil?

Firehjulsdrift eller firehjulstrekk (4×4 eller 4WD) er en betegnelse som brukes om kjøretøy med fire hjul og et drivverk som gir fremdrift på alle hjul samtidig. Forhjulene vil trekke og bakhjulene skyve kjøretøyet fremover.

Hva betyr L på en bil?

En stor L festet bak på en bil betyr «learner», det vil si at føreren er under opplæring og øvelseskjører.

Hva er varebil klasse 2?

Varebil klasse 1 er i samme avgiftsgruppe som personbil. Varebil klasse 2 (bil med grønne kjennemerker): Varebil som er avgiftsmessig begunstiget i forhold til varebil klasse 1 og personbiler, dersom den oppfyller visse krav fastsatt av Finansdepartementet.

Hva slags bil kan man kjøre med klasse B?

Du kan kjøre en personbil som har en tillatt totalvekt på maks 3 500 kg. Den kan være godkjent for maks 8 passasjerer i tillegg til føreren.

Hva er kjøretøygruppe M1?

Kjøretøygruppe M1 inkluderer biler for persontransport med maks åtte sitteplasser i tillegg til førersetet. De fleste bobiler, campingbiler og enkelte andre større personbiler er inkludert i denne kjøretøygruppen.

Hva er lastebil N2?

N2 Lastebil (Tillatt totalvekt over 3.500 kg, men maks 12.000 kg) N3 Lastebil (Tillatt totalvekt over 12.000 kg) O1 Tilhenger (Tillatt totalvekt maks 750 kg) O2 Tilhenger (Tillatt totalvekt over 750, men maks 3.500 kg)

Kan man kjøre 4 hjuling på B kort?

Med førerkort klasse B kan man kjøre motorsykkel med 4 hjul og også traktorregistrert kjøretøy med totalvekt opp til 3500 kg.

Hva er B1 i førerkortet?

Førerrett i klasse B1, eventuelt klasse B kode 73, gjelder for tre- eller firehjuls motorsykkel og for klasse M kode 147. Gjelder også for kjøring i Norge med eventuell tilhenger til tre- eller firehjuls motorsykkel med slagvolum over 125 cm³.

Kan man kjøre 9 seter med vanlig sertifikat?

Etter gjeldende regelverk kan du med førerkort klasse B ha inntil 8 seter i bilen din, i tillegg til førersetet. Ønsker du derimot en bil med flere seter må du først oppgradere førerkortet ditt. En bil med mer enn 9 seter defineres av myndighetene som buss.

Hva betyr kode 142 på førerkortet?

Kode 142 – ingen begrensning på vekt eller hastighet

Har du kode 142 på førerkortet, er det ingen begrensning på vekten til traktoren eller hvor fort den kan kjøre. Du får kode 142 ved å ta klasse CE. Tok du førerkort til traktor eller bil før 1. januar 2005, har du også kode 142.

Hva betyr 79.06 på førerkortet?

førerkortforskriften § 14-6. Personer som kan føre et klasse B kjøretøy med tilhenger med tillatt totalvekt over 3500 kg får markert denne rettigheten med kode 79.06 i førerkortet.

Hva betyr S på førerkortet?

Førerkort i klasse S gir deg rett til å kjøre snøscooter med eller uten tilhengerslede. I enkelte tilfeller kan du kjøre snøscooter uten å ha klasse S. Du må være minst 16 år for å ta førerkort for klasse S.

Når mister man førerkortet i 70 sone?

På en vanlig vei med fartsgrense 70, 80 eller 90 kilometer i timen, mister du førerkortet dersom du blir tatt i å kjøre 36 kilometer i timen eller mer for fort. På motorvei med fartsgrense 90 eller høyere, kan du faktisk kjøre 41 kilometer i timen over grensen før politiet tar fra deg lappen, ifølge Lovdata.

Hva betyr 132 på førerkortet?

januar 1997 (kode 132) Du kan trekke en tilhenger med tillatt totalvekt på maks 2 000 kg i Norge. Du kan trekke et tilhengerredskap med en tillatt totalvekt på maks 3 500 kg i Norge. Utenfor Norge kan du trekke en tilhenger eller et tilhengerredskap med en tillatt totalvekt på maks 750 kg.

Når mister man førerkortet i 60 sone?

Det krever 8 prikker for at du skal fratas førerkortet. Dersom du kjører i 11-15 km/t over fartsgrensen i 60sone eller lavere, får du 2 prikker på førerkortet. Det samme får du hvis du kjører i 16-20 km/t for fort i 70-sonen. Dersom du kjører i 16 km/t eller mer i 60sonen, vil du få 3 prikker på førerkortet ditt.

Hvor fort kan man kjøre i 90 sone?

Er fartsgrensen 100 eller 110 km/t, ryker lappen hvis du kjører 41 km/t raskere enn denne.

fort må du kjøre for å miste lappen.

FartsgrenseFørerkortet ryker ved
70 km/t106 km/t
80 km/t116 km/t
90 km/t126 km/t
100 km/t141 km/t

Author

    Leave a Comment