Hvem har ansvar for bil på verksted?

Verkstedkundens plikter

Tjenesteyteren skal da ha betalt for det arbeidet som er utført, og vil normalt også ha krav på erstatning for andre dokumenterte tap han har som følge av avbestillingen. Verkstedet har ikke krav på erstatning dersom avbestillingen skyldes forhold utenfor kundens kontroll.

Hvordan klage på bilverksted?

Reklamasjon bør gjøres skriftlig til verkstedet. Du plikter å kontrollere reparasjonen, slik at mangler blir oppdaget så fort som mulig. Du må alltid klage innen rimelig tid etter at du oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. I tillegg gjelder en absolutt reklamasjonsfrist på 2 år fra oppdraget ble avsluttet.

Hvem betaler skaden på bilen?

Større skader på bilen dekkes av forsikringen. Hvis du er skyldig i skaden, må du betale egenandel.

Kan verkstedet holde igjen bilen?

kundebiler, manglende betaling

Der det gjelder uavhentet kundebil som er reparert og verkstedet har krav på betaling for oppdraget, løses dette gjennom bestemmelser i Håndtverkertjenesteloven og Salgsrettsloven. Det betyr for det første at verkstedet har tilbakeholdsrett i bilen inntil faktura er betalt.

Hvem har ansvar for bil på verksted? – Related Questions

Hva er rimelig tid reparasjon?

Etter forbrukerkjøpsloven skal utbedringen skje uten kostnad eller vesentlig ulempe for deg, og dersom reparasjonen tar mer enn en uke, har du krav på erstatningsgjenstand. Normalt vil rimelig tid innebære at man må tåle cirka fire uker reparasjon før man kan snakke om utenfor rimelig tid.

Hva er vesentlig mangel på bil?

Vesentlighetskravet. Når det foreligger en mangel kan du som regel kreve retting, omlevering, prisavslag eller erstatning om det er aktuelt. Om du ønsker å heve kjøpet – altså levere tilbake bilen mot å få pengene igjen – må mangelen være “vesentlig”. Det finnes ingen generell angrerett på bilkjøp.

Hva gjør verkstedet på service?

Hva går bilservice ut på? Når du tar bilen til service, blir den sjekket systematisk for feil, mangler og slitasje. Utslitte deler byttes og skader utbedres. Hensikten er å bevare bilens verdi og optimale funksjon, samt ivareta trafikksikkerheten og forebygge fremtidige feil.

Hva må til for å få godkjent verksted?

For å bli godkjent som kjøretøyverksted må verkstedet dokumentere at lokaler og teknisk utstyr har nødvendige tillatelser. Kjøretøyverkstedet ha en teknisk leder og en stedfortreder. Både teknisk leder og stedfortreder fra 1. november 2020 ha personlig godkjenning for verkstedkategorien.

Hvor mange ganger kan en vare repareres?

Det skal ikke være til vesentlig ulempe for deg, og selger kan normalt ikke forsøke å reparere den samme feilen mer enn to ganger. Klarer ikke selgeren å reparere eller å gi deg en ny vare, kan du få et prisavslag eller pengene tilbake.

Hvem godkjenner verksted?

Arbeid på kjøretøy kan som hovedregel bare utføres av verksteder som er godkjent av Statens vegvesen. Hensikten med godkjenningsordningen er å sikre at arbeid på kjøretøy blir utført på en trafikk- og driftssikker måte.

Er det lov å drive bilverksted uten autorisasjon?

Godkjent bilverksted: Flere bilverksteder er anmeldt for ulovlige reparasjoner. Det er ikke lov å skru på andre kjøretøy enn de som tilhører din egen husstand – om man ikke har godkjenning.

Kan man ta etterkontroll på annet verksted?

Hvor kan jeg ta etterkontroll? Det er opp til deg om du tar etterkontrollen på samme verksted som du gjennomførte EU-kontrollen, eller om du velger å ta den hos et annet verksted. Men verkstedet må være godkjent for å utføre EU-kontroller. Du kan ikke ta en helt ny EU-kontroll hos et annet verksted.

Hva betyr autorisert verksted?

Et autorisert mobilverksted betyr at mobilprodusenten har godkjent verkstedet slik at verkstedet kan utføre reparasjoner på vegne av mobilprodusenten. Du kan selv velge om du ønsker å benytte et autorisert verksted eller ikke, begge deler har sine fordeler og ulemper.

Hvordan bli teknisk leder bilverksted?

Det er krav om personlig godkjenning for å kunne være teknisk leder og stedfortreder for et kontrollorgan. Teknisk leder/stedfortreder skal ha fagbrev og relevant praksis tilpasset kontrollorganets kategori og være godkjent som kontrollør for passende kjøretøy kategori (lette og/eller tunge kjøretøy og traktor).

Hva er Skadeverksted 02?

Skadeverksted 02 – verksted som kan tilby alle skadereparasjoner, inkludert omfattende skader slik det defineres i kjøretøyforskriften § 7-2. g. Hjulutrustningsverksted – verksted som kan utføre arbeid på kjøretøys hjulutrustning, inkludert dekk, slange, hjul, hjuloppheng, drivaksel/drivakselledd, hjulbrems og styring.

Hvordan kan man sjekke om noen er autorisert?

Sjekk om du er registrert i Helsepersonellregisteret
  1. Gå inn på Helsedirektoratet.
  2. Skriv inn fødselsdato og etternavn.
  3. Er du registrert her vil navn og autorisasjon fremkomme (eks. Kari Normann, Bioingeniør 22.9.1992 – 28.12.2044). Du trenger da ikke å følge opp saken videre.

Hvor lang tid tar det før man får autorisasjon?

Sjekk med utdanningsstedet eller fylkeskommunen om de søker om autorisasjon for deg. Det skjer gjennom en automatisk prosess som gir deg autorisasjon samme dag som du betaler gebyret. Hvis du søker på egenhånd, er saksbehandlingstiden inntil 3 måneder.

Hva koster det å få autorisasjon?

Du må betale et saksbehandlingsgebyr på NOK 1.665,-. Gebyret betaler du i Altinn når du registrerer søknad om autorisasjon.

Hva er forskjell på lisens og autorisasjon?

Autorisasjon og lisens: Hva er forskjellen? Autorisasjon gir fulle rettigheter til å utføre yrket inntil fylte 80 år. Lisens gir en begrenset rettighet til å utføre yrket, og er som oftest tidsbegrenset.

Hva skal til for å miste autorisasjonen?

Statens helsetilsyn kan kalle tilbake autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning dersom innehaveren er uegnet til å utøve sitt yrke forsvarlig på grunn av alvorlig sinnslidelse, psykisk eller fysisk svekkelse, langt fravær fra yrket, bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning, vesentlig mangel

Author

    Leave a Comment