Hva står EPC for?

Electronic Product Code – Nummersystem for identifisering av produkter i en RFID-brikke.

Hvorfor lyser EPC lampen?

EPC-indikatoren kan lyse på grunn av gasshuset, på grunn av motorproblemer, denne indikatoren kan også lyse på grunn av en defekt motorsensor, men også på grunn av en defekt ABS-sensor, eller på grunn av en ødelagt ABS-ring.

Er det farlig å kjøre med gul motorlampe?

Når en rød eller gul motorlampe lyser

Begynner en rød lampe lyse under kjøring, må du stoppe umiddelbart, på et trygt sted, og sjekke feilen. Er lampen oransje eller gul, kan du kjøre til et verksted.

Hva betyr denne varsellampen?

Gule eller oransje varsellamper betyr at du kan kjøre til verksted selv. Grønne eller blå lamper er vanligvis varsler på bilens aktive funksjoner som fjernlys eller cruise control. Rød lampe lyser – du må stoppe og foreta deg noe med én gang. Gul/oransje lampe lyser – dreier seg om ting som kan vente litt.

Hva står EPC for? – Related Questions

Er det farlig å kjøre med lite olje?

Selv om du har sikkert byttet motorolje i bilen din flere ganger, er det likevel en sjanse at du kan gjøre en feil. Å fylle på for lite motorolje er like ille som å fylle på for mye motorolje. Overfylling av motorolje i bilen din kan forårsake alvorlig skade på de indre motordelene og føre til motorhavari.

Hva betyr det å ha rød bil?

Ser du en rød varsellampe på dashbordet i bilen din betyr det at du må stoppe på et trygt sted så fort som mulig. Røde varsellamper indikerer alvorlige feil eller mangler på bilen som kan føre til store skader hvis du kjører videre.

Hva er blinkende gult lys?

Motorvogn som under arbeid på veg nyttes i strid med bestemmelsene i trafikkreglene (jf. Vegtrafikkloven § 11), eller som nyttes på en slik måte at den kan være til særlig fare for annen trafikk, skal ha minst en varsellykt som gir blinkende gult lys til alle sider.

Hva betyr oransje motorlampe?

En gul eller oransje motorfeil varsellampe betyr at det er noe feil i bilens motor. Ser du en gul motorlampe som lyser i dashbordet på bilen betyr det at noe er feil med motoren og at bilen bør innom et verksted.

Kan man kjøre med varsellampe?

NAF skriver at dersom varsellampene lyser rødt, må du stanse umiddelbart. Lyser de oransje, kan du kjøre til verkstedet. Oransje som for eksempel viser «lite drivstoff igjen», eller «tid for service», gir beskjed om at man skal være oppmerksom og sjekke. Det betyr som regel at du kan kjøre videre.

Når skal man bruke varsellys?

Du skal bruke varsellys når du står stille eller beveger deg vesentlig saktere enn det som er forventet på et visst sted. Hvis bilen står i veikanten ved en ulykke eller lignende må du også huske varseltrekanten.

Er det lov å kjøre med tåkelys?

På dagtid kan du bruke tåkelys som kjørelys i stedet for nærlys. Du kan ikke bruke tåkelys i kombinasjon med nærlys. Det er i utgangspunktet ikke tillatt å bruke tåkelys i kombinasjon med fjernlys.

Er det påbudt å ha ryggelys?

Ryggelys regler: Det er ikke et krav om at du har ryggelys, men som med andre lys er det et krav om at de som er montert fungerer som de skal.

Er det lov å kjøre uten blinklys?

Og ikke minst mye irritasjon over medtrafikanter. Ettersom det bare blir flere og flere rundkjøringer, er det viktige å vite hvordan en skal kjøre og bruke blinklysene. Politiet er nemlig i sin fulle rett til å gi deg en bot på opptil 2.000 kroner om du ikke bruker blinklysene slik du skal.

Er det lov å kjøre på fortauet?

§ 4.

Det er forbudt å kjøre på fortau eller gangveg. Andre kjørende enn syklende må ikke bruke sykkelveg eller sykkelfelt. Syklende må bare bruke sykkelfelt på høyre side av vegen. Liten elektrisk motorvogn kan likevel bruke sykkelveg og sykkelfelt.

Er det lov å stoppe i rundkjøring?

Du har vikeplikt for trafikanter som er i rundkjøringen, og du må vise tydelig at du vil vike. Det gjør du ved å sette ned farten i god tid og eventuelt stanse før vikelinja. Du har også vikeplikt hvis du skal skifte kjørefelt inne i rundkjøringen.

Hvor mange ganger er det lov å kjøre i en rundkjøring?

– Det finnes ingen begrensninger om hvor mange ganger en har lov å kjøre rundt i en rundkjøring, annet man at må følge veitrafikklovens paragraf 3, som sier at man skal ferdes hensynsfullt.

Når skal du begynne å blinke?

Noen tenker også at det holder at de blinker 2-3 sekunder før jeg skal gjøre det jeg planlegger. Det betyr at man gir de andre trafikantene 2-3 sekunder på å forberede seg på hva de skal gjøre.

Skal man blinke når man skal rett frem i rundkjøring?

Skal man rett fram, blinker man til høyre når man skal ut. OBS plassering. Se illustrasjonene. Fart inn mot rundkjøringen, plassering i kjørebanen og bruk av blinklys er viktig for at øvrige trafikanter skal kunne oppfatte hva du har tenkt å gjøre, og hvor du har tenkt deg.

Hvorfor blinke inn i rundkjøring?

Hun fremhever at bruk av venstre blinklys gir nyttig informasjon, som fjerner tvil hos medtrafikanter om hvor man og gir bedre trafikkavvikling. Trafikkreglene sier videre at det skal gis tegn til høyre i god tid før man kjører inn i en rundkjøring hvis man skal ta første vei til høyre.

Skal man blinke når man rygger?

Du bør rygge inn på den minst trafikkerte vegen, og ryggingen bør ikke være til sjenanse for f. eks. beborere. Kjør forbi vegen du skal rygge inn på, sjekk innvendig spegl for å forvisse deg om at ingen biler ligger bak (du har vikeplikt for disse når du rygger), og blink inn vegen når du rygger.

Author

    Leave a Comment