Hva skal man gjøre når man har krasjet?

Dette bør du gjøre:
 1. Sett på varsellys.
 2. Bruk refleksvest.
 3. La barn vente i bilen om mulig.
 4. Sett ut varseltrekant og flytt kjøretøyene slik at annen trafikk kan passere.
 5. Pust med magen og stress ned.
 6. Ved personskade, kontakt lege og eventuelt politi.
 7. Fyll ut skademelding (på trygt sted) og husk signatur fra begge parter.

Når skal politiet varsles ved trafikkuhell?

Plikt til å varsle politiet eller skadelidte dersom skadelidte ikke er tilstede. Et eksempel på et slikt tilfelle er ved påkjørsel av bil på en parkeringsplass. Da har skadevolderen (den som har kjørt på den andre bilen) plikt til å varsle skadelidte (eier av den andre bilen) eller politiet om uhellet.

Er det egenandel på Parkeringsskade?

Egenandel ved parkeringsskade

Uansett hvem som har skyld i skaden må du betale egenandel dersom du bruker forsikringen. Standard egenandel er 6.000 kroner, men du kan ha valgt en annen egenandel da du kjøpte forsikringen.

Hva dekker full kasko på bil?

Kasko dekker skader som oppstår på ditt eget kjøretøy, for eksempel ved kollisjon, hærverk eller tyveri. Har du en nyere bil, eller bil med høy verdi, anbefaler vi at du velger kaskoforsikring.

Hva skal man gjøre når man har krasjet? – Related Questions

Når lønner det seg å droppe kasko?

Som en tommelfingerregel bør du kun droppe kasko hvis du har råd til å reparere eller kjøpe en tilsvarende bil, hvis noe skulle skje.

Når lønner det seg å slutte med kasko?

Forbrukerøkonom Hallgeir Kvadsheim sier at man kan droppe kasko dersom bilen er verdt mindre enn 100 000 kroner. Ansvarsforsikring er obligatorisk for en bileier, og den dekker alle skader som du og din bil påfører andre mennesker, ting eller kjøretøy. Men den dekker ikke skadene på din egen bil.

Hva er forskjellen på full kasko og delkasko?

Delkasko: Dekker alt under Ansvar, i tillegg til hærverk, naturskader, brann, tyveri, glasskader, fastmontert utstyr og veihjelp. Les mer om Delkasko. Kasko: Dekker alt under Delkasko, i tillegg til å erstatte de fleste skader på egen bil, uansett hvem som har skylden.

Hva dekker Toppkasko?

Hva dekker toppkasko?
 • Maskinskade (gir, motor, batteri og drivverk)
 • Utvidet sum personlig løsøre og fastmontert tilleggsutstyr.
 • Utvidet lakk- og glasskade.
 • Utvidet leiebil.

Hva dekker kasko Fremtind?

Bilforsikringen dekker skader som den forsikrede bilen påfører andre kjøretøy, personer og bygninger. Velger du Kasko, dekkes også skader på den forsikrede bilen ved kollisjoner. For fullstendig informasjon om hva forsikringen dekker og hvilke begrensninger som gjelder, henvises det til forsikringsbevis og vilkår.

Hvor mye koster full kasko på bil?

En kaskoforsikring kan koste alt mellom 4.000 og over 20.000 kroner i året. Prisen på en kaskoforsikring avhenger av en rekke forskjellige prisfaktorer som sier noe om risikoen du utgjør på veien og hva det ville kostet å reparere eller erstatte deler på bilen din dersom den skulle bli skadet.

Hva er normalt å betale i bilforsikring?

En bilforsikring koster vanligvis mellom 200kr og 2000kr i måneden. Priser på bilforsikring varierer mye, og to personer som er like gamle, har samme bil, samme dekning, og lik skadehistorikk, kan ha to helt forskjellige priser.

Hvem er best på bilforsikring?

1. Gjensidige – Best i test! Gjensidige er en av Norges mest populære forsikringsselskaper. De har også det vi mener er Norges beste bilforsikring.

Hva kan bilforsikring dekke?

Norges mest kjøpte bilforsikring

Forsikringen dekker de fleste skader på din egen bil, for eksempel skader ved kollisjon, utforkjøring og tyveri, samt glasskader.

Hva betyr 75 bonus på bilforsikring?

Bonus på bilforsikring er en rabatt for skadefri kjøring i forsikringsåret. Toppbonusen er 75 prosent, men i noen selskaper kan du velge mellom 75 prosent eller 80 prosent. Hvis full pris på bilforsikringen er 20.0000 kroner, vil du med 75 prosent bonus betale grovt regnet omtrent 5.000 kroner.

Hva menes med maskinskade?

Maskinskade dekker plutselige og uforutsette mekaniske skader i bilens motor, girkasse og drivverk. For el- og hybridbiler er batteripakken og tilhørende elektronisk styringsenhet også dekket.

Hvem skal melde skade på bil?

Det er den som eier eller har kjøpt forsikringen som skal melde skaden.

Hvem betaler skaden på bilen?

Større skader på bilen dekkes av forsikringen. Hvis du er skyldig i skaden, må du betale egenandel.

Hvor fort må man melde skade?

Ifølge forsikringsavtaleloven du melde et erstatningskrav til forsikringsselskapet innen ett år etter at du fikk kunnskap om de forholdene som ligger til grunn for kravet. Hvis du ikke overholder meldefristen, har du i utgangspunktet tapt retten til erstatning.

Skal begge parter levere skademelding?

Hver part tar altså hver sin forside (eller «side 1») og leverer den til hvert sitt forsikringsselskap. De to siste delene skal dere fylle ut hver for dere. Altså, ta med dere ett skjema hver for å fylle ut i ro og fred. Disse skal også leveres til forsikringsselskapet.

Hvor lenge etter kan man melde skade på bil?

Skademelding til forsikringsselskapet

De fleste forsikringsavtaler har en meldefrist på ett år etter at skaden er oppstått, eller man burde forstått at det er oppstått en skade. Dette er en frist som gjelder for deg som skal melde en skade til ditt eget forsikringsselskap.

Author

  Leave a Comment