Hva skal du gjøre når du krasjer?

Dette bør du gjøre:
 1. Sett på varsellys.
 2. Bruk refleksvest.
 3. La barn vente i bilen om mulig.
 4. Sett ut varseltrekant og flytt kjøretøyene slik at annen trafikk kan passere.
 5. Pust med magen og stress ned.
 6. Ved personskade, kontakt lege og eventuelt politi.
 7. Fyll ut skademelding (på trygt sted) og husk signatur fra begge parter.

Hva betyr å krasje?

Støte sammen med noe.

Hvem betaler skaden på bilen?

Større skader på bilen dekkes av forsikringen. Hvis du er skyldig i skaden, må du betale egenandel.

Hvem melder skade på bil?

Det er den som eier eller har kjøpt forsikringen som skal melde skaden.

Hva skal du gjøre når du krasjer? – Related Questions

Hva skjer om man krasjer uten forsikring?

Eier du et forsikringspliktig registrert kjøretøy uten å ha gyldig forsikring, får du et gebyr for hver dag kjøretøyet er uforsikret. For personbiler er dette gebyret 150 kroner per dag.

Hvor fort må man melde skade på bil?

Svar: Skader må meldes innen 12 måneder. Vil forøvrig også gjøre oppmerksom på at det også vil bli trukket egenandel. Dette kan også være en såpass liten skade som muligens også vil være under egenandel. Kjøretøy Veihjelp, ulykke m.m.

Skal begge parter sende inn skademelding?

Den digitale skademeldingen er gratis å bruke og er tilgjengelig for alle som har vært i trafikkuhell. Når du legger inn registreringsnummeret på bilen din og mobilnummeret ditt, får du opp mye av informasjonen du trenger, automatisk. Om ulykken innebærer to biler, vil begge parter fylle ut hver sin del.

Hvor lenge etter kan man melde skade på bil?

Skademelding til forsikringsselskapet

De fleste forsikringsavtaler har en meldefrist på ett år etter at skaden er oppstått, eller man burde forstått at det er oppstått en skade. Dette er en frist som gjelder for deg som skal melde en skade til ditt eget forsikringsselskap.

Hvor sent kan man melde skade?

Selv om du har en god grunn til ikke å melde skaden med en gang den har inntruffet, må den meldes senest innen ett år. Denne fristen håndheves strengt og kan ikke utvides.

Hva gjør man ved en trafikkulykke?

Dette gjør du ved trafikkuhell uten personskade:
 1. Sett på varselblink.
 2. Ta på refleksvest, husk at egen sikkerhet går foran.
 3. Sikre skadestedet blant annet med varseltrekant.
 4. Er du usikker på om politiet bør varsles, bør du varsle dem.
 5. Noter navn og telefonnummer til vitner.
 6. Ta bilder.
 7. Skriv skademelding.

Hvor tung blir man når man krasjer?

I vegvesenet sin vektkalkulator kan du regne ut hvor tung du blir hvis du er usikra når bussen krasjer. En person på 68 kilo blir like tung som en ung elefant. Altså 1,6 tonn.

Når skal politiet varsles ved trafikkuhell?

Plikt til å varsle politiet eller skadelidte dersom skadelidte ikke er tilstede. Et eksempel på et slikt tilfelle er ved påkjørsel av bil på en parkeringsplass. Da har skadevolderen (den som har kjørt på den andre bilen) plikt til å varsle skadelidte (eier av den andre bilen) eller politiet om uhellet.

Hvor mye koster en trafikkulykke?

Beregninger fra Transportøkonomisk institutt viser nemlig at en person drept i trafikken, koster samfunnet 35,3 millioner kroner. En person som blir hardt skadd, koster 12,4 millioner. – Det er flere komponenter som fører til disse kostnadene.

Hvilken alder krasjer mest?

106 personer omkom i dødsulykker på norske veier i fjor, mens 665 ble hardt skadd. Det er 16-åringene som er mest utsatt for dødsfall og alvorlige skader i trafikken.

Hvor mange har død i trafikken 2022?

Oppsummert. Ved utgangen av november 2022 har 111 personer mistet livet i trafikken, mens 80 døde i 2021 og 93 i 2020. 110 mistet livet på norske veier i 2019.

Hvem er farligst i trafikken?

Det er fortsatt langt flere menn enn kvinner som mister livet i trafikken – og mest utsatt er voksne menn mellom 45 og 64 år. – I 2018 omkom det to personer flere i trafikken sammenlignet med 2017, som var året med lavest registrerte omkomne i trafikken siden registreringene begynte.

Hvem krasjer mest?

Menn i alderen 35 til 50 år krasjet mest, etterfulgt av menn 50 til 64 år og menn over 65 år. Deretter følger kvinner i alderen 35 til 50 år, sier Brandeggen.

Hvilken måned dør flest i trafikken?

I sommermånedene juni, juli og august omkommer det i snitt flest personer på norske veier. Tidligere beregninger viser at det omkommer 50 prosent flere om sommeren enn i resten av året.

Hvorfor dør færre i trafikken?

Lavere fart er viktigste årsak. Lavere fart er det største enkeltbidraget til færre drepte og hardt skadde i trafikken. Rapporten anslår at uten lavere fart ville 796 blitt drept eller hardt skadet i trafikken i 2019, fremfor 679 som var det faktiske antallet.

Hvor mange hardt skadde i trafikken?

Antall hardt skadde viser også en positiv trend. I 2021 falt antall hardt skadde med 58 fra 627 i 2020 til 569.

Author

  Leave a Comment