Hva rimer bil på?

Ord som rimerbil
 • il.
 • habil.
 • labil.
 • stabil.
 • mobil.
 • immobil.
 • lokomobil.
 • automobil.

Hva rimer på rim?

Ord som rimer på rim
 • sublim.
 • glim.
 • kim.
 • lim.
 • mim!
 • prim.
 • desim.
 • Maxim.

Hva rimer på BU?

Ord som rimer på bu
 • FoU.
 • marabu.
 • tabu.
 • bru.
 • du.
 • voodoo.
 • dew.
 • flu.

Hva rimer på mill?

Ord som rimer på mill.
 • ild.
 • dill.
 • drill.
 • mandrill.
 • refill.
 • sigill.
 • grill.
 • hill!

Hva rimer bil på? – Related Questions

Hva rimer på satt?

Ord som rimer på satt
 • at.
 • att (og fram)
 • rabatt.
 • debatt.
 • bratt.
 • datt.
 • ditt og datt.
 • dratt.

Hva rimer på kant?

Ord som rimer på kant
 • bandt.
 • forbandt.
 • Brabant.
 • drabant.
 • Trabant.
 • blant.
 • iblant.
 • brant.

Hva rimer med mine?

Ord som rimermine
 • kokainet. koffeinet. kaseinet. proteinet. genuine.
 • Columbine. hemoglobinet. konkubine.
 • dine. blondine. undine. gardinet. studine.
 • fine. da capo al fine. forfine.
 • georgine. grine. grinet.
 • hine.
 • keene. kline. klinet. kvine.
 • line. adrenalinet. musselinet. anilinet. lanolinet. krinoline. trampoline. Karoline. insulinet. maskuline.

Hva rimer på Mike?

Ord som rimer på Mike
 • Ike.
 • van Dyck.
 • haik.

Hva rimer på mykt?

Ord som rimer på mykt
 • blygt.
 • drygt.
 • sykt.

Hva rimer på minutt?

Ord som rimer på minutt
 • aleut.
 • budt.
 • butt.
 • tributt.
 • attributt.
 • forbudt.
 • brutt.
 • forbrutt.

Hva rimer på pølse?

Er det noe norsk ord som rimer på pølse? Nei. Det finnes ikke noe velkjent eller utbredt norsk ord som rimer på pølse, med mindre vi tar utgangspunkt i dialektuttale.

Hva rimer på puste?

Ord som rimer på puste
 • buste.
 • robuste.
 • duste.
 • guste.
 • kuste.
 • pruste.
 • ruste.

Hva rimer på pause?

Ord som rimer på pause
 • ause.
 • bause.
 • forbause.
 • flause.
 • knause.
 • lause.
 • rause.
 • sause.

Hva rimer på klok?

Ord som rimer på klok
 • bok.
 • brok.
 • flok.
 • kok.
 • knok.
 • krok.
 • resiprok.
 • snok.

Hva rimer på fast?

Ord som rimer på fast
 • cineast.
 • orgiast.
 • gymnasiast.
 • ecclesiast.
 • entusiast.
 • bast.
 • alabast.
 • bombast.

Hva rimer på uker?

Ord som rimer på uker
 • buker.
 • bruker.
 • forbruker.
 • duker.
 • huker.
 • kjuker.
 • luker.
 • ruker.

Hva rimer på april?

Ord som rimer på april
 • il.
 • bil.
 • habil.
 • labil.
 • stabil.
 • mobil.
 • immobil.
 • lokomobil.

Hva rimer på natten?

Ord som rimer på natten
 • atten.
 • rabatten.
 • debatten.
 • ditten og datten.
 • der datt ‘n o.l.
 • fregatten.
 • på glatten.
 • hatten.

Hva rimer på frist?

Ord som rimer på frister
 • ister.
 • bister.
 • blister.
 • brister.
 • drister (seg)
 • fordrister (seg)
 • fister.
 • magister.

Hva rimer på rosa?

Ord som rimer på rosa
 • Osa.
 • os a’ o.l.
 • kuriosa.
 • pretiosa.
 • spirituosa.
 • drosa.
 • mimosa.
 • Formosa.

Author

  Leave a Comment