Hva må jeg gjøre når jeg skal selge bil?

Selge bil privat
 1. Finn prisen på bilen din. Ingen vet nøyaktig hvilken pris en bruktbil selges for til slutt.
 2. Legg ut bilen for salg.
 3. Husk opplysningsplikten.
 4. Skriv kontrakt.
 5. Send inn salgsmelding.
 6. Kjøper ha bilforsikring.
 7. Betal omregistreringsavgift.
 8. Si opp og flytt avtaler.

Kan man selge bil uten kontrakt?

Start med kjøpekontrakten

Overraskende mange unnlater å skrive kontrakt når de skal selge eller kjøpe en bil privat. For å unngå problemer i ettertid, anbefaler vi alltid å skrive en kontrakt ved salg/kjøp av bil. Kjøp og salg mellom private reguleres av kjøpsloven, som pålegger selger av bilen en opplysningsplikt.

Er kjøpekontrakt og salgsmelding det samme?

Kort fortalt: Salgsmelding kan leveres digitalt via NAF Kjøpekontrakt. Kjøperen må betale omregistreringsavgift – også via NAF Kjøpekontrakt.

Hvordan skrive salgskontrakt bil?

En kontrakt for kjøp og salg av bil skal inneholde alle viktige opplysninger om bilen og hva kjøper og selger har blitt enige om, som blant annet:
 1. navn på selger og kjøper.
 2. overtakelsesdato.
 3. betalingsmåte.
 4. kjøretøyets merke, type og årsmodell.
 5. dato for første gangs registrering.
 6. registreringsnummer.
 7. kjørelengde.

Hva må jeg gjøre når jeg skal selge bil? – Related Questions

Er det kjøper eller selger som betaler omregistrering?

Det er kjøper som er ansvarlig for at omregistreringsavgiften blir betalt. Husk at før du kan betale omregistreringsavgiften må salgsmeldingen være sendt inn og godkjent.

Hvordan lage en kontrakt?

Huskeliste når du skriver kontrakt
 1. Beskriv arbeidet som skal utføres. Beskriv formålet med arbeidet og hvordan resultatet er ment å bli så nøyaktig som mulig.
 2. Avtal hvordan dere håndterer eventuelle endringer og tilleggsarbeid.
 3. Avtal priser.
 4. Betalingsmåte.
 5. Avtal oppstarts- og sluttdato.

Hvordan skrive en god salgsannonse bil?

Fem annonsetips når du skal selge bilen
 1. 2) Beskriv bilen med egne ord – og hold det enkelt. I tillegg til å oppgi fakta om bilen, kan du beskrive den med egne ord.
 2. 4) Bilder sier mer enn tusen ord. Tekst er viktig, men bildet er viktigst for førsteinntrykket.
 3. 5) Skriv kontrakt. – Det siste rådet er «skriv kjøpekontrakt»!

Hvem skal skrive under på salgsmelding?

Selger trenger ditt navn, fødselsnummer og mobilnummer for å sende inn salgsmeldingen. Skal du eie bilen sammen med noen, må medeier også registreres i salgsmeldingen. Selger trenger da også medeiers navn, fødselsnummer og mobilnummer. Husk å forsikre kjøretøyet fra vedtaksdatoen.

Hva skal være med i en kjøpekontrakt?

Hva bør en kjøpekontrakt inneholde?
 • Identifisering av parter.
 • Beskrivelse av salgsobjekt.
 • Overdragelsessum.
 • Tidspunkt for overdragelse.
 • Betalingstidspunkt.
 • Vilkår om partenes gjennomføringsplikter som må være oppfylt.
 • Hvem som bærer omkostninger ved overdragelsen.
 • Dato og signaturer.

Hvem er ansvarlig for å sende inn salgsmelding til trafikkstasjonen?

Har du salgsmelding som del av vognkort del 2, kan du benytte den. Det er selger som er ansvarlig for å levere salgsmeldingen.

Hva skjer om kjøper ikke signerer salgsmelding?

Husk å levere salgsmelding

Det er derfor viktig for både kjøper og selger å fylle ut salgsmeldingen. Hvis salgsmeldingen ikke er godkjent vil selger fortsatt stå som eier i Statens vegvesen sitt motorvognregister, og er således ansvarlig for kjøretøyet. Alle framtidige krav knyttet til kjøretøyet vil da gå til selger.

Hva er forskjell på salgsmelding og omregistrering?

Skal du selge, kjøpe eller overta et kjøretøy må du sende inn en salgsmelding. Kjøper må også betale en omregistreringsavgift.

Hva koster eierskifte av bil?

Ved omsetningen av bruktbiler må du betale en omregistreringsavgift på opp til 6.681 kroner for personbiler. Det må betales omregistreringsavgift til staten når en bil eller annet kjøretøy blir registrert på ny eier i motorvognregisteret. Avgiften beregnes etter type transportmiddel, vekt og alder.

Kan man selge bilen som den er?

Det er fullt lovlig å selge en bil «som den er». Dette kan også uttrykkes: «som forevist», «uten ansvar for mulige feil eller mangler» eller «uten garanti». Da er det kun virkelig omfattende avvik fra forventbar stand kjøper kan klage på.

Hvordan omregistrere bil ved salg?

Slik gjør du det
 1. Start med å sjekke hverandres legitimasjon.
 2. Logg inn på Din side og send salgsmelding til kjøper.
 3. Kjøper mottar en SMS, og godkjenner salgsmeldingen på nett.
 4. Når kjøper har godkjent mottar du en SMS om at eierskiftet er fullført og at salgsmeldingen er registrert i våre systemer.

Er eierskifte og omregistrering det samme?

Ved eierskifte må du betale omregistreringsavgift. Dette er en avgift du betaler når bilen eller kjøretøyet blir registrert på ny eier.

Hvordan overføre bil?

Skal du overføre eierskapet av et kjøretøy til et familiemedlem, må du først sende inn en salgsmelding. Selv om du er i familie med den du skal overføre eierskap (eierskapsskifte) av kjøretøyet ditt til, må du sende inn en salgsmelding for at eierskapet skal bli registrert på den nye eieren.

Kan en bil være registrert på to personer?

Du kan legge til eller fjerne medeier i kjøretøyet ditt selv på Din side. Et kjøretøy kan ikke ha flere enn to eiere, en eier og en medeier.

Hva gjør man med gamle vognkort?

Vi sender det nye vognkortet til deg i posten. Det tar 4-7 virkedager. Når du har mottatt det nye vognkortet må eventuelle deler av gammelt vognkort makuleres. Har du ikke mulighet til å bestille vognkort elektronisk, kan du gjøre det ved å møte opp på en trafikkstasjon og legitimere deg.

Er det lov å ta kopi av vognkort?

Vognkort skal alltid følge med kjøretøyet under kjøring. Også på registreringspliktige tilhengere. Det fremgår glassklart av vegtrafikkloven § 17 og forskrift om bruk av kjøretøy § 2-8. Vognkortet er innehaverens bevis på eierskap til kjøretøyet, og kreves i hovedsak medbrakt i original.

Author

  Leave a Comment