Hva er straffen for å kjøre en bil som ikke er EU godkjent?

I forskrift om periodisk kontroll av kjøretøy § 21 står det at Statens vegvesen skal nedlegge bruksforbud for biler som ikke er godkjent ved periodisk kontroll innen utløpet av kontrollfristen. I vegtrafikkloven § 31 fremgår det at overtredelse av loven straffes med bot eller med fengsel inntil ett år.

Hvor lenge kan man kjøre med en bil som ikke er EU godkjent?

Manglene på kjøretøyet må være rettet og godkjent innen den opprinnelige fristen, eller senest to måneder etter at EU-kontrollen ble utført (det som kommer først). Hvis etterkontrollen ikke er gjennomført og godkjent innen fristen, er det ulovlig å bruke kjøretøyet.

Kan man forsikre en bil som ikke er EU godkjent?

Du skal ikke kjøre en bil uten EU godkjenning. Da har bilen bruksforbud og den kan også ha tekniske mangler som skaper farlige situasjoner og ulykker i trafikken. Forsikringsmessig kan du risikere tap som avkortning eller at du ikke får utbetalt forsikring men dette må du sjekke nærmere med et forsikringsselskap.

Hva må til for å få bilen EU godkjent?

EU-kontrollen består av to deler, en trafikksikkerhetsdel og en miljødel. I trafikksikkerhetsdelen kontrolleres blant annet lys, sikt, hjul, belter og bremser. I miljødelen måles støy og avgasser.

Hva er straffen for å kjøre en bil som ikke er EU godkjent? – Related Questions

Hvor mye koster det å få bilen EU godkjent?

I 2022 ligger prisen for en EU-kontroll på ca 1.000 kroner. Noen verksteder ligger så lavt som 850 kroner, mens de dyreste ligger på 1.500 kroner. I enkelte tilfeller kan du også komme over priser til under 850 kroner, for eksempel ved kampanjetilbud.

Hvor lenge kan man kjøre etter EU frist?

Tidsramme for etterkontroll

Bilen må godkjennes i en etterkontroll senest innen 2 måneder etter EU-kontrollen, eller innen den opprinnelige fristen for EU-kontroll (det som kommer først). Er ikke godkjent etterkontroll gjennomført innen fristen er det ulovlig å bruke kjøretøyet.

Hva er 1 feil på EU-kontroll?

Kode 1 betyr at kjøretøyet har mindre feil eller mangler som må rettes, men som ikke har betydning for om kjøretøyet kan godkjennes. Det er viktig at du sjekker kontrollseddelen selv om du har fått godkjent EUkontrollen.

Hvor mye koster etterkontroll EU?

Hvis du må på etterkontroll koster det i overkant av 300 kroner.

Hvor mange 2 feil kan man ha på EU-kontroll?

En av de vanligste feilene er mangel på refleksvest. Det er mange som glemmer, eller ikke vet at det er lovpålagt å ha refleksvest i bilen. Dette er en 1’er feil som man ikke trenger ny kontroll for. Ved 2‘er feilman tilbake for etterkontroll, og hvis det er en 3’er feil, får man kjøreforbud.

Er det mulig å utsette EU-kontroll?

Fristen for EUkontroll er endelig og vi gir som hovedregel ikke utsettelse. Det er opp til deg hvor tidlig du ønsker å gjennomføre EUkontrollen, så lenge den er godkjent innen fristen. Er du derimot alvorlig syk og kan dokumentere det med en legeerklæring, kan du søke om utsettelse.

Hva skjer når man blir avskiltet?

Kjøretøyet kan være avregistrert så lenge du ønsker det, og avregistrerte kjøretøy trenger ikke å gjennomgå EU-kontroller. Når du avregistrerer kjøretøyet ditt, blir både ansvarsforsikring og trafikkforsikringsavgiften automatisk sagt opp.

Hvor mye koster prøveskilt?

Prøveskilt koster 350 kroner per dag, og du må være fylt 16 for å kunne kjøpe det. Prøveskiltene er laget av en folie som klistres på bilen der de vanlige skiltene ellers ville vært montert.

Kan man klage på EU-kontroll?

Dine rettigheter til å klage

Dersom man som kunde ønsker å klage, kan man enten klage til verkstedet som har utført EUkontrollen, eller man kan klage til Statens Vegvesen. Man kan også ta en ny Eu kontroll på et annet verksted ,men man kan ikke klage til et annet verksted på en EUkontroll utført av andre.

Hvem er ansvarlig for EU-kontroll?

Du er selv ansvarlig for å huske når bilen din skal på EUkontroll og gjennomføre godkjent EUkontroll innen fristen. Hvis ikke vil bilen bli avskiltet av myndighetene.

Hvor lang tid har man på etterkontroll?

Hvor lang tid en etterkontroll tar avhenger av omfanget og kompleksiteten til merknadene fra EU-kontrollen. En vanlig EU-kontroll tar vanligvis rundt 60 minutter, mens en etterkontroll av noen få merknader tar vanligvis 15-30 minutter.

Er skiltlys 2er feil?

Kort fortalt så er 1-er feil mindre alvorlige (som ikke behøver utbedres for at bilen skal bli godkjent) et eksempel er defekt skiltlys pære. 2-er feil er en mere alvorlig og gir “mangel som må utbedres før bilen godkjennes” Eks. slakke i bærekuler.

Er det påbudt med bremse skjold?

På bakgrunn av en tidligere veiledning til kontrollen måtte biler ha bremseskjold som beskytter bremseskivene. – I den endelige instruksen er kravet endret til at skjoldet skal være tilstrekkelig festet, men det er ikke noe krav til at det må være der, forteller Sponås.

Hvordan sjekke eu godkjenning?

På Statens vegvesen sine nettsider kan du skrive inn registreringsnummeret til bilen din og få informasjon om kjøretøyets motor, vekt, dekk, utslipp – og selvsagt opplysninger om frist for EUkontroll.

Er det lov med LED i skiltlys?

Om du har byttet komplett skiltlampe til en med LED og som er E-merket, hvilket er et krav til bilens lysutstyr i Norge, er dette lovlig.

Er det lov med gule lys på bil?

Bilen skal ha to lykter foran som gir hvitt eller gult kjørelys. Som kjørelys kan benyttes: Nærlys, nærlys med redusert spenning, særskilt godkjente lykter eller lykter for kurve-/tåkelys.

Author

    Leave a Comment