Hva er fjernlys på bilen?

Fjernlys er en funksjon for lys på biler som man bruker når man kjører i mørket på dårlig eller ikke-opplyste veier. Lysbryteren på en bil har to hovedposisjoner, der vanligvis nærlyset koples inn når bilen startes. (Såkalt kjørelys skal være minimum 20 watt på hver side av bilen.

Når skal man sette på fjernlys?

Fjernlys kan brukes på veier som er dårlig opplyst. Fjernlys skal lyse opp veien skarpt i minst 100 meter foran bilen. Her er det viktig å ta hensyn til andre trafikanter. Skru av fjernlys når du møter en annen bil, og skru på fjernlys igjen to billengder før bilene møtes for best mulig oversikt fremover.

Er det påbudt med fjernlys?

I Norge er det påbudt at godkjent kjørelys, fjernlys eller nærlys alltid er tent under kjøring. Dette betyr at du må kjøre med lys om dagen.

Hvor langt skal fjernlyset lyse opp?

Fjernlys skal lyse opp minst 100 meter foran bilen, men moderne biler har enda sterkere fjernlys som gir lys vesentlig lengre frem enn det lovverket krever. Det er ingen begrensning til maksimal tillatt lysstyrke, men husk at trafikkreglene sier at fjernlys ikke må benyttes slik at andre trafikanter blir blendet.

Hva er fjernlys på bilen? – Related Questions

Er LED lys bedre enn xenon?

Xenon eller LED

– Halogenpærer gir det svakeste lyset. Og selv om kvaliteten på lyktene varierer fra produsenten til produsent, så er xenonlys generelt bedre, mens LEDlys er det beste lyset vi har per i dag, sier Tom Andre Nilsen og Audun Bergerud som begge er tekniske konsulenter i NAF.

Er det lov å bytte til LED lys på bil?

Det er lov å montere LED-bar/lys på tak og over rails gitt at lampene er montert symmetrisk. Det stilles dog krav om at lyset fra lampene ikke skal være til sjenanse for sjåføren og at lyset ikke reflekteres tilbake fra f. eks speiler eller panser og forstyrrer sjåføren.

Hvor langt skal tåkelys lyse?

Tåkelys foran

De lyser kun opp cirka 25 meter, men den lave plasseringen bidrar til at du ikke blir blendet. Når det brukes: Tåkelys skal kun brukes når sikten er så dårlig at du kjører sakte. I tillegg kan de brukes sammen med parklys som kjørelys på dagtid.

Hvor mye skal nærlys lyse?

Nærlys. Bilen kan kun ha to nærlys. Disse skal ikke lyse sterkere enn 0,7 lux i en høyde på 1,10 meter, målt 25 meter foran lykten. Du kan bruke nærlys i kombinasjon med fjernlys, men det er ikke tillatt å bruke nærlys i kombinasjon med tåkelys.

Hva er maks tillatt lysstyrke på fjernlys?

Fjernlys. Det er ikke lengre et krav til parvis montering av lykter. Heller ikke krav til maksimal lysstyrke.

Hvor bør du se for å unngå å bli blendet av nærlys?

Selv nærlys kan blende deg om du ser rett på dem. Derfor er det viktig å aldri se rett i lysene til møtende trafikk. – Se inn i mørkesonen langt frem. Det gir mulighet til å oppdage farer tidligere, bidrar til mer stabil plassering på veien og øyet blir mindre påvirket av egne og møtende lys, sier Nils Sødal.

Hvordan kjøre når det er glatt?

Få ned farten så fort som mulig

Oppdager du en fare for sent til å kunne stoppe, gjelder det å få ned farten så raskt som mulig. Det øker muligheten for å klare å styre unna og reduserer skadene om du skulle kollidere. Når du først bremser, trå ned bremsen så hardt du kan. Det har stor betydning for bremseeffekten.

Er det lov å kjøre uten nærlys?

I Norge er det påbudt å kjøre med kjørelys, men dette kan enten være nærlys eller et LED-pyntelys. Baklyset trenger ikke være tent i dagslys, men det må være på i mørket, som i tunneler og på kvelden.

Er det forskjell på kjørelys og nærlys?

Som kjørelys kan benyttes: Nærlys, nærlys med redusert spenning, særskilt godkjente lykter eller lykter for kurve-/tåkelys. Lyktene kan være koplet slik at de automatisk er tent når motoren er i gang. Tenning av kjørelyset kan også skje ved at bilen settes i bevegelse. Minst baklyset skal lyse sammen med kjørelys.

Når skal man skifte fra fjernlys til nærlys?

Du skal først skifte fra fjernlys til nærlys når de to lyskjeglene fra din bil og den som kommer imot møtes. En tommelfingerregel for når du bør skru på fjernlysene igjen er to billengder foran den andre bilen. Da blender du motgående bil minst mulig, samtidig som du beholder god sikt når dere har passert hverandre.

Er det lov å sote lyktene?

Når det gjelder soting av selve rutene er dette lov i noen grad, men ikke lyktene. Har du flere spørsmål om dette, kan du ringe Statens vegvesen på telefon 22 07 30 00 og be om teknisk. Der kan du høre mer om hva som er lov å gjøre og ikke med bilen din.

Er nærlys og fjernlys samme pære?

Det fungerer på samme måte som Lumen ProSystem xenonsett, og gir et like godt resultat. Forskjellen er at her får du nærlys og fjernlys i samme pære, akkurat slik din originale H4-pære fungerer.

Hvor mye lyser fjernlys?

I tillegg er lysene på moderne biler kraftigere enn på eldre modeller. De lyser mye lenger enn det lovverket krever, nemlig at nærlys skal gi minst 40 meter og fjernlys minst 100 meter opplyst vei. Samtidig sier trafikkreglenes § 15 at fjernlys ikke må brukes slik at andre trafikanter blir blendet.

Hva er automatisk fjernlys?

Automatisk fjernlys er en funksjon som med en kameraføler i overkanten av frontruten oppdager frontlys fra møtende trafikk eller baklys fra forankjørende kjøretøyer, og veksler da fra nærlys til fjernlys. Symbolet indikerer automatisk fjernlys.

Kan man bruke fjernlys i tunnel?

Når du kjører i en tunnel, det blir dårligere sikt eller mørkt har du plikt til å tenne baklyset. Da er det naturlig å skru over til nærlys om ikke bilen gjør det automatisk. Du har ikke lov til å ha mer enn to nærlys på bilen. Disse kan benyttes sammen med fjernlys, men altså ikke sammen med tåkelys.

Er det påbudt med automatisk kjørelys?

I Norge ble det fra 1. januar 1985 innført et krav om at alle nye kjøretøy må ha automatisk tenning av kjørelyset. Dette kravet ble opphevet ved inngåelse av EØS-avtalen, men de fleste bilforhandlere leverer fremdeles biler med automatisk kjørelys.

Author

    Leave a Comment