Hva er ACC på bil?

Den adaptive cruisekontrollen (Adaptive Cruise Control – ACC) hjelper føreren å holde en jevn hastighet sammen med forvalgt tidsavstand til kjøretøyet foran. En adaptiv fartsholder gir en mer avslappende kjøreopplevelse på lange turer på motorveier og på lange, rette landeveier med jevn trafikkflyt.

Hvordan fungerer adaptive cruise control?

Cruisekontroll som kan tilpasse seg automatisk

Hvis den innebygde RADAR-sensoren oppdager en bil foran deg på veien, vil den senke hastigheten på bilen for å opprettholde en forutbestemt avstand. Så snart veien foran deg er klar, vil systemet gå tilbake til din valgte hastighet.

Hva er prediktiv cruisekontroll?

PREDIKTIV CRUISEKONTROLL

Dette er en ny funksjon i den adaptive cruisekontrollen. Den kan justere bilens innstilte hastighet automatisk etter fartsgrenser på trafikkskilt. Når en SUPERB STASJONSVOGN kjører på motorveien og for eksempel kommer inn i et byområde, reduseres hastigheten til 80 km/t.

Hva betyr det at kjøretøyet er utstyrt med EBS bremser?

EBS (Electronic Brake System): Erstatter trykkluftregulering av bremsene på tunge kjøretøyer.

Hva er ACC på bil? – Related Questions

Når ble det påbudt med ABS?

ABS er på mange måter moren til alle elektroniske sikkerhetssystemer i biler. Siden 2004 har ABS vært påbudt i alle nye biler i Europa, og siden de første systemene ble innført har antallet dødsfall i trafikken i et land som Tyskland sunket med 80 prosent.

Kan man kjøre uten antispinn?

Antispinn / Traction control

Hensikten med Traction control er å identifisere hjulet som har best veigrep og overføre kraften på det, samt redusere spinn. Hvis du har kjørt i en snøhaug, bør du faktisk slå av ASR og prøve å kjøre ut uten den.

Hva er ESP bremser?

ESP er en sikkerhetsanordning i biler, der et system tar over i vanskelige kjøresituasjoner. Korrigeringene skjer ved at bilen bremser eller reduserer bremseeffekt på de enkelte hjulene. Styreenheten begrenser også motorkraften når styreenheten finner dette nødvendig.

Hva menes med ABS bremser?

Blokkeringsfrie bremser (ABSbremser) betegner bremser som sikrer at hjulene (fly, bil, motorsykkel) ikke låser når man trykker hardt på bremsen ved å regulere hvor mye bremsekraft som kommer til hjulene.

Hvorfor har vi ABS bremser?

Hensikten med ABSbremser er å unngå at hjulene låser seg når en bilfører må bråbremse. Låste hjul under en hard nedbremsing kan føre til at føreren mister kontrollen over bilen.

Hvilken funksjon har ABS bremser?

ABS er et elektronisk styrt bremsesystem i kjøretøyer. Systemet har til hensikt å sikre at hjulene alltid roterer mens bilen er i bevegelse, selv under kraftig oppbremsing. Hvis bilenes styrende hjul låser seg, mister fører evnen til å styre bilen.

Hvordan kjøre når det er glatt?

Få ned farten så fort som mulig

Oppdager du en fare for sent til å kunne stoppe, gjelder det å få ned farten så raskt som mulig. Det øker muligheten for å klare å styre unna og reduserer skadene om du skulle kollidere. Når du først bremser, trå ned bremsen så hardt du kan. Det har stor betydning for bremseeffekten.

Er det påbudt med ABS?

Krav til bremser på kjøretøy fremgår av Kjøretøyforskriften kapittel 26 (Forlaget Last og Buss A/S 1997). I dag kreves ABS på de fleste typer tunge kjøretøy og på ambulanser. For personbiler er ikke ABS påbudt.

Er det farlig å kjøre når ABS lampe lyser?

ABS-systemt sørger for at du kan trykke bremsepedalen helt inn uten at hjulene låser seg ved kraftig oppbremsning. Lyser ABS varsellampen etter at motoren har startet kan du kjøre bilen, men vær ekstra forsiktig og oppsøk et verksted eller en kontrollstasjon så fort som mulig.

Hva betyr rød trekant på bil?

Rød trekant betyr at legemiddelet ikke bør kombineres med bilkjøring.

Er det farlig å kjøre med gul motorlampe?

Når en rød eller gul motorlampe lyser

Begynner en rød lampe lyse under kjøring, må du stoppe umiddelbart, på et trygt sted, og sjekke feilen. Er lampen oransje eller gul, kan du kjøre til et verksted.

Hva betyr rødt utropstegn på bilen?

Varsellampen med rød runding og utropstegn kan tyde på en alvorlig feil med bremsesystemet – eller at du har glemt å ta av håndbrekket før du kjørte. Sjekk at håndbrekket ikke er på, og sjekk at bremsene fungerer som de skal så fort det er trygt.

Er det farlig å kjøre uten kjølevæske?

Hvis det er for lite kjølevæske på tanken, vil du risikere at nedkjølingen av motoren ikke går hurtig nok, og du kan stå overfor en overoppheting av motoren. Kjølevæsketanken er merket med et maksimums- og et minimumsnivå. Sjekk nivået mens motoren er kald. Da skal det ligge rundt minimumsnivå.

Er det forskjell på frostvæske og kjølevæske?

Frostvæske er også kjent for kjølevæske. Begge navnene beskriver rollen den spiller i motoren. Når omgivelsestemperaturen er høy og motoren går, kan det bygge seg opp for mye varme i motoren. Væsken sirkulere gjennom motoren via en vannpumpe og videre til radiatoren der varme blir spredt ut.

Når ESP lampen lyser?

– Ofte oppdager du det ikke på andre måter enn at ESPlampen begynner å lyse. Det tyder at du har valgt for høy hastighet, ofte inn i en sving. Da er det fare på ferde og bilen griper inn for å redde deg.

Er ESP påbudt?

Fra november 2011 må alle nye personbiler og nyttekjøretøy ha elektronisk stabilitetskontroll (ESP / ESC) for å bli registrert innenfor EU. Fra november 2014 utvides påbudet til å gjelde alle typer nye kjøretøy. Forutsetningen er at Ministerrådet godkjenner lovforslaget.

Author

    Leave a Comment