Hva dekker forsikringen på bil?

Ansvarsforsikringen dekker skade på personer, uten beløpsgrense, og skader på andres kjøretøy, bygninger og gjenstander med inntil 100 millioner kroner. Skader på egen bil er ikke dekket av ansvarsforsikringen. For å få dette dekket må du enten ha delkasko, som dekker noen skadetilfeller, eller kaskoforsikring.

Hva skal man gjøre ved innbrudd?

Har du hatt innbrudd?
  1. Meld forholdet til Politiet.
  2. Vent med å rydde og vaske til politiet har fått sikret så mange spor som mulig.
  3. Dersom politiet ikke kan komme, ta bilder og iverksett nødvendige sikring av skadestedet.
  4. Sikre skadested og begrens skadeomfanget.

Hvem ringer man ved innbrudd?

Hva gjør jeg når jeg har hatt tyveri eller innbrudd i bilen? Først må du anmelde tyveriet til politiet. Trenger du veiledning kan du ringe politiet på 800 40 008.

Hva slags forsikring må man ha på bil?

Alle registrerte kjøretøy må ha lovpliktig ansvarsforsikring – uansett om kjøretøyet er i bruk eller ikke. Hvis du kjører på noen og mangler bilforsikring, kan du bli økonomisk ansvarlig for ulykken.

Hva dekker forsikringen på bil? – Related Questions

Når lønner det seg ikke med kasko?

Forbrukerøkonom Hallgeir Kvadsheim sier at man kan droppe kasko dersom bilen er verdt mindre enn 100 000 kroner. Ansvarsforsikring er obligatorisk for en bileier, og den dekker alle skader som du og din bil påfører andre mennesker, ting eller kjøretøy.

Hva dekker full kasko på bil?

Kasko dekker skader som oppstår på ditt eget kjøretøy, for eksempel ved kollisjon, hærverk eller tyveri. Har du en nyere bil, eller bil med høy verdi, anbefaler vi at du velger kaskoforsikring.

Kan bilforsikring stå på andre enn eier?

I utgangspunktet kan du ikke det. Men det finnes noen unntak der du kan forsikre en bil som står registrert på en annen person enn bileier (hovedeier). Forsikringen må stå på bileier, med mindre: Bilen er registrert på din ektefelle, samboer eller registrerte partner.

Kan en bil stå uten forsikring?

Alle som eier et registrert kjøretøy er forpliktet til å ha gyldig ansvarsforsikring. Hvis du ikke har forsikret kjøretøyet ditt, får du et gebyr for hver dag kjøretøyet ditt er uforsikret.

Hva er forskjellen på kasko og delkasko?

Delkasko: Dekker alt under Ansvar, i tillegg til hærverk, naturskader, brann, tyveri, glasskader, fastmontert utstyr og veihjelp. Les mer om Delkasko. Kasko: Dekker alt under Delkasko, i tillegg til å erstatte de fleste skader på egen bil, uansett hvem som har skylden.

Hvor mye koster full kasko?

Delkasko kan koste mellom 250kr og 900kr i måneden. Det er mange faktorer som spiller inn på prisen, blant annet bilmodell, skadehistorikk, egenandel og alder. Delkasko er billigere enn kasko (full kasko), fordi den dekker ikke skader på egen bil.

Er det egenandel på full kasko?

Ved skade må du med kaskoforsikring betale egenandel. Egenandelen er den summen du selv skal dekke når du utløser forsikringen, og den ligger som regel et sted rundt 6.000 kroner. Du kan imidlertid velge selv om du ønsker å betale høy eller lav egenandel.

Hva dekker Toppkasko?

Hva dekker toppkasko?
  • Maskinskade (gir, motor, batteri og drivverk)
  • Utvidet sum personlig løsøre og fastmontert tilleggsutstyr.
  • Utvidet lakk- og glasskade.
  • Utvidet leiebil.

Hva dekker Superkasko?

Med Superkasko får du dekket inntil 20 000 kr for tapt eller skadet nøkkel. Dekker personlig løsøre som blir stjålet fra bilen eller skade på bagasje ved en kaskoskade med opptil 10.000 kr. Forsikringssum for lovlig fastmontert utstyr og spesiallakk er utvidet til å dekke inntil 20 000 kr.

Hvor mye bonustap ved skade?

Tap av bonus

Hvis du får skylden for en skade, mister du bonus på bilforsikringen din. Det vanlige er at du året etter at skaden inntraff skulle hatt 10 prosent økning i bonusen, i stedet blir du satt ned med 10 eller 30 prosent. Forskjellen er 20 eller 40 prosentpoeng.

Hva inngår i skadeforsikring?

Hva er skadeforsikring? Skadeforsikring er forsikring av eiendeler, ting og ansvar som gir økonomisk tap hvis skade inntreffer. Eksempler på skadeforsikringer er bil-, hus-, båt- og bunadsforsikring. Både kjøretøy-, bolig-, reise- og dyreforsikringer går under kategorien skadeforsikringer.

Hva dekkes av forsikringen?

Hva dekker reiseforsikringen?
Helårs reiseforsikring
Forsinket bagasje ved utreise (minimum 4 timers forsinkelse)Inntil kr 5.000 per person
Innhenting av fastlagt reiserute (som følge av sykdom)Inntil kr 150.000 (per skadetilfelle).
Avbrutt reise​Ubegrenset inntil reisens pris (Inntil kr 2.000 per person/døgn).

Kan man få utbetalt to forsikringer?

Dobbel forsikring betyr at du har to av samme forsikring. Mange er dobbeltforsikret uten at de er klare over det. Forsikringsselskapene kan heller ikke vite dette, da slik data ikke deles dem imellom. Ved dobbel forsikring på skadeforsikringene dine vil du aldri dobbel utbetaling ved skade.

Når gjelder forsikringen fra?

Forsikringens starttidspunkt. Om annet ikke er avtalt løper forsikringen fra når kunden/selskap har godtatt de vilkår den annen part har stilt. Dette medfører at når kunden til selskapet har gitt beskjed om at tilbudet er akseptert, gjelder forsikringen fra dette tidspunktet, hvis ikke annet er avtalt, f. eks.

Hva blir ikke dekket av Trafikkforsikringen hvis det er du som er skyld i uhellet?

Det som er viktig å huske på med ansvarsforsikring, er at hvis du er skyld i en kollisjon eller utforkjøring dekker ikke forsikringen skader på egen bil.

Når kan forsikringsselskapet kreve regress?

Dette innebærer at forsikringsselskapet kun kan kreve regress fra skadevolder i to tilfeller: a) der skaden er voldt ved forsett eller grov uaktsomhet, eller b) i yrke, ervervsvirksomhet eller likestilt virksomhet. Sistnevnte er mest praktisk da det åpnes for å søke regress for skader voldt i næring eller bedrift.

Author

    Leave a Comment