Hva betyr dashboard?

Dashbord er instrumentpanelet ved førerplassen i en bil, båt, fly eller lignende.

Hva betyr de ulike varsellampene?

Gule eller oransje varsellamper betyr at du kan kjøre til verksted selv. Grønne eller blå lamper er vanligvis varsler på bilens aktive funksjoner som fjernlys eller cruise control. Rød lampe lyser – du må stoppe og foreta deg noe med én gang. Gul/oransje lampe lyser – dreier seg om ting som kan vente litt.

Hva betyr skiftenøkkel i dashbordet?

Varsellamper bil: skiftenøkkel service-varsel

Dette er en avgjørelse datamaskinen tar basert på kjørelengde eller kjørestil. Motoren har for lite olje eller motoren har mistet oljetrykket og du må stoppe med det samme for å sjekke nivået.

Er det farlig å kjøre med gul motorlampe?

Når en rød eller gul motorlampe lyser

Begynner en rød lampe lyse under kjøring, må du stoppe umiddelbart, på et trygt sted, og sjekke feilen. Er lampen oransje eller gul, kan du kjøre til et verksted.

Hva betyr dashboard? – Related Questions

Er det farlig å kjøre uten kjølevæske?

Hvis det er for lite kjølevæske på tanken, vil du risikere at nedkjølingen av motoren ikke går hurtig nok, og du kan stå overfor en overoppheting av motoren. Kjølevæsketanken er merket med et maksimums- og et minimumsnivå. Sjekk nivået mens motoren er kald. Da skal det ligge rundt minimumsnivå.

Hva betyr rød trekant på bil?

Rød trekant betyr at legemiddelet ikke bør kombineres med bilkjøring.

Hva betyr det når motorlampen lyser?

En gul eller oransje motorfeil varsellampe betyr at det er noe feil i bilens motor. Ser du en gul motorlampe som lyser i dashbordet på bilen betyr det at noe er feil med motoren og at bilen bør innom et verksted. Det kan være en lang rekke ting som gjør at en gul eller oransje motorfeil varsellampe lyser.

Hvor lenge kan man kjøre med lysende oljelampe?

Man skal IKKE kjøre videre til neste bensinstasjon da. Da er det bare å stoppe så fort som mulig, på med varselblinken og refleksvesten og forsøke å finne årsaken til elendigheten. Denne røde lampen indikerer at oljetrykket er for lavt. Lavt oljetrykk fører til at motoren skjærer seg i løpet av kun kort tid.

Hva bør du gjøre hvis oljelampen lyser?

Lyser bilens oljelampe rødt under kjøring du stoppe bilen et trygt sted og slå av motoren så fort som mulig. Denne varsellampen bør du ta på alvor. En oljelampe som lyser forteller deg at at motoren på bilen har for lite olje eller har mistet oljetrykket.

Når oljelampa lyser gult?

Det er varsellampen for at motoroljenivået i motoren din er lavt som lyser. I og for seg ikke noe veldig dramatisk. Men det vil i praksis si at du må etterfylle olje.

Er det farlig å ha for mye olje på bilen?

Å fylle på for lite motorolje er like ille som å fylle på for mye motorolje. Overfylling av motorolje i bilen din kan forårsake alvorlig skade på de indre motordelene og føre til motorhavari.

Hvor ofte bør man skifte oljefilter?

Du bør bytte oljefilter hver gang du utfører et oljeskift. Vanligvis betyr det hver 10 000 km for en bensinbil, eller hver 15 000 km for en dieselbil. Sjekk gjerne brukerhåndbok for å finne de riktige serviceintervallene for din bilen.

Hva betyr rød varsellampe?

RØDT BETYR STOPP: En moderne bil kan ha over 50 forskjellige varsellamper. Om du ikke husker hva alle betyr, er det en viktig regel: Rød lampe betyr stopp.

Hva betyr gul utropstegn?

Når vinteren kommer og temperaturen plutselig synker, faller også trykket i dekkene. Da dukker som regel den gule varsellampa med utropstegn opp i moderne bilder.

Hvem kan benytte gult blinkende varsellys?

Blinkende gult varsellys skal benyttes av alle vegarbeidsmaskiner og kjøretøy i arbeid på veg når disse fraviker bestemmelsene i trafikkreglene og lyset er nødvendig for å hindre fare.

Er det forskjell på frostvæske og kjølevæske?

Frostvæske er også kjent for kjølevæske. Begge navnene beskriver rollen den spiller i motoren. Når omgivelsestemperaturen er høy og motoren går, kan det bygge seg opp for mye varme i motoren. Væsken sirkulere gjennom motoren via en vannpumpe og videre til radiatoren der varme blir spredt ut.

Hva skjer hvis man blander rød og blå frostvæske?

Man skal ikke blande frostvæsker med forskjellig farge. Blander man rød frostvæske i en bil som har blå væske fra før, kan dette skape problemer i form av at væsken endrer konsistens, at egenskapene forringes og at det i verste fall skaper tæring på pakninger og aluminiumsdeler som topplokk etc.

Hvordan vet man om toppakningen er gåen?

Et vanlig tegn på defekt toppakning er at bilen gir fra seg en tykk eksos med blåaktig farge når den er varm. Dersom bilen bruker mye kjølevæske uten at det er noen tegn til lekkasje, kan dette også være en indikasjon på at toppakningen er gåen.

Hvor ofte må man bytte frostvæske?

Hvor ofte du bør bytte frostvæske, varierer fra to til fem år avhengig av type frostvæske og motor. Å skifte regelmessig er viktig for å opprettholde en god rustbeskyttelse.

Hva er forskjellen på rød og blå kjølevæske?

Som en liten pekepinn kan man si at blå frostvæske brukes på litt eldre biler og bør skiftes ca. hvert annet år. Rød frostvæske er en “longlife” type som skal holde i ca. fem år og brukes oftest på litt nyere biler.

Author

    Leave a Comment