Hva betyr bilens varsellamper?

Kort fortalt: Lyser en rød lampe under kjøring, må du stoppe umiddelbart og sjekke feilen. Lyser en gul/oransje lampe under kjøring, kan du kjøre til et verksted. Grønne lamper viser at bilens funksjoner er aktive.

Kan man kjøre med varsellampe?

NAF skriver at dersom varsellampene lyser rødt, må du stanse umiddelbart. Lyser de oransje, kan du kjøre til verkstedet. Oransje som for eksempel viser «lite drivstoff igjen», eller «tid for service», gir beskjed om at man skal være oppmerksom og sjekke. Det betyr som regel at du kan kjøre videre.

Hva kan gul motorlampe bety?

En gul eller oransje motorfeil varsellampe betyr at det er noe feil i bilens motor. Ser du en gul motorlampe som lyser i dashbordet på bilen betyr det at noe er feil med motoren og at bilen bør innom et verksted.

Hvem kan benytte gult blinkende varsellys?

Motorvogn som under arbeid på veg nyttes i strid med bestemmelsene i trafikkreglene (jf. Vegtrafikkloven § 11), eller som nyttes på en slik måte at den kan være til særlig fare for annen trafikk, skal ha minst en varsellykt som gir blinkende gult lys til alle sider.

Hva betyr bilens varsellamper? – Related Questions

Hvilke lys er påbudt på bil?

Bilen skal ha to lykter foran som gir hvitt eller gult kjørelys. Som kjørelys kan benyttes: Nærlys, nærlys med redusert spenning, særskilt godkjente lykter eller lykter for kurve-/tåkelys.

Når lyset blinker gult?

Når et trafikklys blinker gult, skal trafikantene oppføre seg som om trafikklyset ikke var der, altså følge vegmerking og øvrige trafikkregler.

Er gule tåkelys lovlig?

Det er heller ikke lov å bruke både nærlys fjernlys og kurv/tåkelys samtidig. Feil bruk av lys gir 2.000 kroner i bot. Det er kun hvite eller gule lys som er tillatt. Andre farger er forbudt.

Når må man bruke varsellys?

Du skal bruke varsellys når du står stille eller beveger deg vesentlig saktere enn det som er forventet på et visst sted. Hvis bilen står i veikanten ved en ulykke eller lignende du også huske varseltrekanten.

Hva blir trafikklys etter gult?

Rødt og gult lys har samme betydning som rødt lys, men varsler at veksling til grønt lys snart vil skje. Ved grønt lys kan kjørende passere signal eller stopplinje dersom veien er fri. Gående kan krysse kjørebane og sykkelbane. Gult lys alene varsler at veksling til rødt lys vil skje straks og at kjørende skal stanse.

Hva er korrekt om lyssignal med to vekselvis blinkende røde lys?

Stans skal skje ved stopplinje eller i betryggende avstand foran signalet. Rødt stoppblinksignal viser ett eller to vekselvis blinkende røde lys.

Hva betyr blinkende hvitt lys?

Hvitt blinkende lys betyr at planovergangen kan passeres i samsvar med trafikkreglene. Du skal alltid se etter tog selv om overgangen er sikret. Er det bilkø, vent med å kjøre ut på planovergangen til du ser det er plass til å krysse uten å stoppe.

Hva betyr blinkende rødt lys ved inngangen til en tunell?

Politiet opplever til stadighet at folk ignorerer blinkende rødt lys foran tunneler. Det kan skyldes uvitenhet, men blinkende rødlys foran tunneler betyr akkurat det samme som rødt lys i et ordinært lyskryss – du skal stoppe.

Kan man få bot for å gå på rødt lys?

I skiltforskriften § 24 står det at man ikke må gå på rød mann, men man kan fullføre kryssingen dersom man allerede har begynt å når det blir rød mann. Samme gjelder om du sykler. Hvis du likevel går eller sykler på rød mann så er det bare straffbart hvis handlingen er til hinder for andre trafikkanter.

Er det lov å kjøre til høyre på rødt lys?

I Norge er regelen enkel og klar: Det er ikke under noen omstendigheter lov å kjørerødt lys. Men slik er det ikke alle steder. I flere land er det for eksempel tillatt å svinge til høyre, selv om det er rødt lys. Dette gjelder blant annet i USA.

Skal man gå på høyre eller venstre side på et fortau?

Det finnes ikke regler for hvilken side man bør gå på, på fortau. Årsaken er at fortauet først og fremst er beregnet for fotgjengere, og de kan hvor de vil på fortauet. Syklende har lov til å sykle på fortau i Norge (og på Island), men da skal de ta hensyn til de gående og passere dem i gangfart.

Kan man svinge til høyre på rødt?

Om man svinger til høyre på rødt lys krysser man ikke veien og har relativt god oversikt. Men det man selvsagt må ta hensyn til, er at det er klar bane fra venstre. Bakgrunnen for den litt uortodokse løsningen, er bedre trafikkflyt.

Er det lov å kjøre forbi på høyre side?

Ulovlig med forbikjøring til høyre

Forbikjøring skal skje til venstre, etter trafikkreglenes paragraf 12. En forbikjøring på høyre side kan medføre farlige trafikksituasjoner.

Skal man gå på høyre side av veien?

Loven sier at gående skal bruke gangvei, fortau eller veiens skulder. Skulle dette ikke være mulig kan du bruke sykkelvei, sykkelfelt eller kjørebanen. Går du langs veien skal du ytterst til venstre. Triller du på en sykkel skal du derimot ytterst til høyre.

På hvilken side skal en forbikjøring foregå?

a. Når forankjørende svinger til venstre eller tydelig forbereder slik sving, skal forbikjøring skje til høyre. Forbikjøring av forankjørende eller stillestående sporvogn kan foregå til høyre.

Har man vikeplikt fra venstre i rundkjøring?

Du har vikeplikt for trafikanter som er i rundkjøringen, og du må vise tydelig at du vil vike. Det gjør du ved å sette ned farten i god tid og eventuelt stanse før vikelinja. Du har også vikeplikt hvis du skal skifte kjørefelt inne i rundkjøringen. Bruk blinklyset før du skifter kjørefelt.

Author

    Leave a Comment