Er det lov med ekstralys?

1. oktober 2018 ble lovverket for ekstralys endelig endret i Norge. Det betyr at du kan montere så mange ekstra fjernlys du vil på bilen din. Det er viktig å se og å bli sett.

Hvor mange ekstralys er lov?

Du kan montere så mange ekstralys du vil, så lenge de er monteres symmetrisk om bilens langsgående midtlinje. Det er ikke lenger krav om parvis montering, begrensning i antall ekstralys eller lysstyrken fra disse.

Hvordan koble ekstra lys på bil?

Ekstralys skal monteres gjennom en ekstra bryter inne ibilen og et relé i motorrommet. Finn et passende sted nær batteriet for å feste reléet. Bor hull og fest reléet med en skrue. Koble en ledning til stikker merket 85 på reléet og skru ledningen fast i karosseriet, gjerne i samme skrue som du festet releet med.

Hvorfor bruke relé på ekstralys?

Et relé er ment til å håndtere belastninger som en bryter ikke tåler, ved blant annet montering av ekstralys. En bryter kan håndtere rundt 50w, men ved hjelp av reléet kan du øke strømtrekket opptil 480w ved 12v spenning. Det er fordi reléet tar belastningen som bryteren ikke tåler.

Er det lov med ekstralys? – Related Questions

Er det krav om egen bryter på ekstralys?

Du velger selv om du vil ha en bryter eller ikke da det ikke står spesifisert i loven at det må være på en egen bryter. Du kan altså velge det som passer best for deg. Det eneste som står i loven angående ekstra fjernlys og bryter er at du må ha et lys som indikerer at fjernlyset er påslått.

Hva er forskjellen på et relé og en kontaktor?

En kontaktor ligner på et relé, men er bedre egnet til å slutte større elektriske strømmer enn et relé, siden en kontaktor beveger seg raskere og med større kraft, noe som minsker sjansen for at kontaktsettet blir sveiset sammen ved høye strømstyrker.

Hva er hensikten med relé?

Relé er en anordning hvor man med lav elektrisk effekt kan bryte eller slutte kontakter i kretser med høy effekt. Et relé er i sin enkleste form en elektromagnet hvor man ved å variere strømmen i en vikling får et opplagret anker til å bevege seg og derved mekanisk legge om kontakter.

Hvorfor trenger man relé?

Releer brukes der det er nødvendig å styre en krets med et uavhengig laveffektsignal, eller hvor flere kretser må styres av ett signal. Reléer ble først brukt i langdistanse telegrafkretser som signalrepeatere: de oppdaterer signalet som kommer inn fra en krets ved å overføre det til en annen krets.

Hvor stort relé ekstralys?

Det er lurt å bruke en sikring som er noe større enn strømforbruket til lampen(e). I vårt eksempel bruker vi en 10 ampere sikring. Om du bruker et relé er det lurt å bruke et relé som er relativt mye større enn strømforbruket. I vårt eksempel over bruker vi et 20 ampere relé.

Hvordan koble styrestrøm til ekstralys?

Når lysene skal gå på automatisk må man lokalisere riktig kabel på bilen. Styrestrøm er enkelt og greit +12V som går til bilens fjernlys. Ved å koble styrestrøm ledningen inn på denne ledningen vil ekstralysene dine tennes samtidig med bilens fjernlys og slukke når de skrus av.

Kan tåkelys brukes som eneste lys?

På dagtid kan du bruke tåkelys som kjørelys i stedet for nærlys. Du kan ikke bruke tåkelys i kombinasjon med nærlys. Det er i utgangspunktet ikke tillatt å bruke tåkelys i kombinasjon med fjernlys. Unntaket er kurvekjøring i lav hastighet (10–20 km/t).

Hva koster det å montere Ledbar på bil?

Led bar til din bil fra kr: 5490,- ferdig montert. Ryggelys: 2990,- ferdig montert.

Hvor langt skal fjernlyset lyse opp?

I 2018 ble det åpnet for at biler kan ha mer lys. I tillegg er lysene på moderne biler kraftigere enn på eldre modeller. De lyser mye lenger enn det lovverket krever, nemlig at nærlys skal gi minst 40 meter og fjernlys minst 100 meter opplyst vei.

Er LED lys bedre enn xenon?

Xenon eller LED

– Halogenpærer gir det svakeste lyset. Og selv om kvaliteten på lyktene varierer fra produsenten til produsent, så er xenonlys generelt bedre, mens LEDlys er det beste lyset vi har per i dag, sier Tom Andre Nilsen og Audun Bergerud som begge er tekniske konsulenter i NAF.

Når skal man skru av og på fjernlys?

Fjernlys skal lyse opp veien skarpt i minst 100 meter foran bilen. Her er det viktig å ta hensyn til andre trafikanter. Skru av fjernlys når du møter en annen bil, og skrufjernlys igjen to billengder før bilene møtes for best mulig oversikt fremover.

Er kjørelys og nærlys det samme?

Som kjørelys kan benyttes: Nærlys, nærlys med redusert spenning, særskilt godkjente lykter eller lykter for kurve-/tåkelys. Lyktene kan være koplet slik at de automatisk er tent når motoren er i gang. Tenning av kjørelyset kan også skje ved at bilen settes i bevegelse. Minst baklyset skal lyse sammen med kjørelys.

Er det lov å sote lyktene?

Når det gjelder soting av selve rutene er dette lov i noen grad, men ikke lyktene. Har du flere spørsmål om dette, kan du ringe Statens vegvesen på telefon 22 07 30 00 og be om teknisk. Der kan du høre mer om hva som er lov å gjøre og ikke med bilen din.

Er det lov å kjøre uten baklys?

– Det er helt lovlig å kjøre uten tente baklykter når det er lyst ute. Hvis lysbryteren har en «auto»-innstilling, kan du bruke den. Samtidig er det ditt ansvar å bruke lysene riktig når forholdene krever det.

Kan man kjøre uten lys på dagen?

I Norge er det påbudt at godkjent kjørelys, fjernlys eller nærlys alltid er tent under kjøring. Dette betyr at du må kjøre med lys om dagen.

Kan man miste lappen av å kjøre på rødt lys?

Du kan også miste førerkortet for å kjøre på rødt lys, dersom kjøringen medfører trafikkuhell med personskade eller omfattende materielle skader, eller kjøringen fører til situasjoner der slike skader lett kunne ha oppstått. Se mer om dette i tapsforskriften § 2-5 første ledd nr. 4.

Author

    Leave a Comment