Er det farlig å kjøre med gul motorlampe?

Når en rød eller gul motorlampe lyser

Begynner en rød lampe lyse under kjøring, må du stoppe umiddelbart, på et trygt sted, og sjekke feilen. Er lampen oransje eller gul, kan du kjøre til et verksted.

Hva betyr de ulike varsellampene?

Gule eller oransje varsellamper betyr at du kan kjøre til verksted selv. Grønne eller blå lamper er vanligvis varsler på bilens aktive funksjoner som fjernlys eller cruise control. Rød lampe lyser – du må stoppe og foreta deg noe med én gang. Gul/oransje lampe lyser – dreier seg om ting som kan vente litt.

Hva betyr rød trekant på bil?

Rød trekant betyr at legemiddelet ikke bør kombineres med bilkjøring.

Hva betyr oransje motorlampe?

En gul eller oransje motorfeil varsellampe betyr at det er noe feil i bilens motor. Ser du en gul motorlampe som lyser i dashbordet på bilen betyr det at noe er feil med motoren og at bilen bør innom et verksted.

Er det farlig å kjøre med gul motorlampe? – Related Questions

Hva betyr rød motorlampe?

92 år med Motor!

RØDT BETYR STOPP: En moderne bil kan ha over 50 forskjellige varsellamper. Om du ikke husker hva alle betyr, er det en viktig regel: Rød lampe betyr stopp.

Er motorlampe feil på eu kontroll?

Det skal ikke anføres 2-er feil hvis motorlampen lyser på en bensindrevet person eller varebil som er førstegangsregistrert før 2002. For dieseldrevne biler må kjøretøyet være førstegangsregistrert for 2007. Det tillates inntil 50 prosent rust på anleggsflaten på begge sider av bremseskivene på bakhjulene.

Hva betyr gul oljelampe?

Det er varsellampen for at motoroljenivået i motoren din er lavt som lyser. I og for seg ikke noe veldig dramatisk. Det vil i praksis si at du MÅ etterfylle olje.

Hva betyr rød oljelampe?

Lyser bilens oljelampe rødt under kjøring må du stoppe bilen et trygt sted og slå av motoren så fort som mulig. Denne varsellampen bør du ta på alvor. En oljelampe som lyser forteller deg at at motoren på bilen har for lite olje eller har mistet oljetrykket.

Hva betyr check engine?

Check Engine er en indikator som signaliserer feil i motoren eller i andre relaterte systemer sin ytelse. I de moderne bilene så informerer den om tenningssystemet eller automatisk girfeil, endringer i motorens rpm over en viss periode, eller forbrenningsblandingen og så videre.

Hvorfor lyser servicelampe?

De oransje, for eksempel “lite drivstoff igjen”, eller “tid for service”, gir beskjed om at man skal være oppmerksom og sjekke, men betyr som regel at man kan kjøre videre. Når røde varsellamper tennes betyr det stopp.

Er det farlig å kjøre uten kjølevæske?

Hvis det er for lite kjølevæske på tanken, vil du risikere at nedkjølingen av motoren ikke går hurtig nok, og du kan stå overfor en overoppheting av motoren. Kjølevæsketanken er merket med et maksimums- og et minimumsnivå. Sjekk nivået mens motoren er kald. Da skal det ligge rundt minimumsnivå.

Er det forskjell på frostvæske og kjølevæske?

Frostvæske er også kjent for kjølevæske. Begge navnene beskriver rollen den spiller i motoren. Når omgivelsestemperaturen er høy og motoren går, kan det bygge seg opp for mye varme i motoren. Væsken sirkulere gjennom motoren via en vannpumpe og videre til radiatoren der varme blir spredt ut.

Hvordan sjekke nivå på kjølevæske?

Det er så enkelt som å åpne panseret, lokalisere beholderen – eller ekspansjonstanken som den egentlig heter – og se om nivået er mellom maksimum- og minimum-merkene. Dette skal gjøres når motoren er varm, så sjekk det gjerne rett etter en kjøretur.

Hva skjer hvis man fyller feil kjølevæske?

Fyller man rød frostvæske på en bil som har blå væske fra før, kan dette skape problemer i form av at væsken endrer konsistens, at egenskapene forringes og at det i verste fall skaper tæring på pakninger og dyre aluminiumsdeler som topplokk etc. Det kan med andre ord bli dyrt å gjøre feil her. Svært dyrt.

Er det farlig å få i seg kjølevæske?

Etylenglykol og noen typer glykoler er svært giftig. Produkter som kan inneholde dette er kjølevæske, frostvæske, radiatorvæske og bremsevæske til bil. Kan du ha svelget et produkt med etylenglykol, ring Giftinformasjonen (22 59 13 00) eller ta kontakt med lege snarest.

Kan man fylle på kjølevæske selv?

Slik som du forklarer det har du gjort dette riktig på BMW-en din. Det å etterfyll frostvæske er noe man fortsatt kan gjøre selv. Man behøver ikke noen mekaniker for det. Det at den i ditt tilfelle skal blandes 1:1 betyr like deler vann og frostvæske.

Hvor ofte bør man skifte kjølevæske?

Bytt kjølevæske regelmessig

Med mindre du bruker såkalt longlife-frostvæske, anbefaler Edvartsen at du skifter frostvæske hvert tredje år. – Les på flasken. Tilsetningsstoffer i frostvæsken brytes ned over tid og effekten reduseres.

Er det farlig å fylle på for mye kjølevæske?

Det er ikke farlig og overfylle, den kaster ut det overflødige.

Hva er forskjellen på rød og blå kjølevæske?

Som en liten pekepinn kan man si at blå frostvæske brukes på litt eldre biler og bør skiftes ca. hvert annet år. Rød frostvæske er en “longlife” type som skal holde i ca. fem år og brukes oftest på litt nyere biler.

Kan man blande rosa og blå frostvæske?

Man skal ikke blande frostvæsker med forskjellig farge.

Author

    Leave a Comment